Pereiti prie turinio

Jauni žmonės pirmiausiai įvertina ar žemės ūkio veikla pelninga, ar įdėtas darbas duos ekonominę naudą, nes žemės ūkyje dirbama visą darbą dieną, vadinasi, sumažėja galimybė turėti laisvalaikį, kuris itin svarbus jauniems žmonėms. Išvados Daugiamečio sportininkų rengimo istorinės prielaidos susiformavo olimpinėse žaidynėse, siekiant įrodyti, kad viena ar kita šalis yra pranašesnė sporto arenose. Descriptives Income Std. II ir III pacientės teigė, jog reguliariai vartoja vaistus ir siekia išvengti šių pasekmių. A, Kaplan N.

Astrida Slavickienė Nariai: mg. Astrida Slavickienė Nariai: doc. Bronislavas Krikščiūnas doc.

Astrida Slavickienė Nariai: mg. Astrida Slavickienė Nariai: doc. Bronislavas Krikščiūnas doc. Albina Novošinskienė doc. Jan Žukovskis lekt.

Lina Martirosianienė lekt. Stasė Navasaitienė lekt. Jolanta Rauluškevičienė lekt. Rasa Rukuižienė lekt. Vytautas Vaznonis dokt. Laura Girdžiūtė dokt.

ŠIAULIŲ VALSTYBINĖ KOLEGIJA

Vaida Stulpinienė Leidinio sudarytoja: mg. Pasaulyje, kuriame maisto produktų pagaminama užtektinai visiems išmaitinti, daugiau kaip vienas milijardas žmonių greitasis pažintys lt que consiste galimybės gauti pakankamai maisto Europos ekonomikos, Aprūpinimo maistu užtikrinimas reiškia, kad žmonės turi pakankamai maisto atsargų bei ekonominę galimybę prie jo prieiti.

Aprūpinimo maistu užtikrinimas tai galimybė visiems žmonės bet kuriuo metu gauti pakankamai maisto aktyviam, sveikam gyvenimo būdui, apimant greitasis pažintys lt que consiste jau minimalų maistiniu požiūriu tinkamo ir saugaus maisto prieinamumą greitasis pažintys lt que consiste galimybę įgyti maisto socialiai priimtinais būdais Radimer, Nors aprūpinimo maistu užtikrinimo sąvoka atsirado tik prieš keturis dešimtmečius, kada buvo suvokta, jog badą sukelia ne tik derliaus sumažėjimas, bet ir išteklių, reikalingų pasigaminti ar įsigyti maistą, trūkumas, jai mokslinėje užsienio literatūroje yra skiriama daug dėmesio.

Aprūpinimo maistu užtikrinimą įvairiais požiūriais nagrinėjo McMichaelRadimerEscamilla ir CorreaGani ir PrasadHemelin ir kt. Mokslininkai analizavo aprūpinimo maistu užtikrinimo sąvoką ir atliko daug empirinių tyrimų besivystančiose ir išsivysčiusiose šalyse, bet Lietuvą šie tyrimai aplenkė.

Nors aprūpinimo maistu užtikrinimą įvairiais požiūriais nagrinėjo daugelis minėtų užsienio autorių, tačiau jų požiūriai į šią sąvoką labai skirtingi ir bėgant laiku vis keitėsi, todėl yra aktualu atlikti požiūrių į aprūpinimo maistu užtikrinimą analizę.

JAUNASIS MOKSLININKAS 2012

Tyrimo objektas aprūpinimo maistu užtikrinimas. Tyrimo tikslas atlikti požiūrių į aprūpinimo maistu užtikrinimą analizę.

 • JAUNASIS MOKSLININKAS PDF Free Download
 • STUDIJOS ŠIUOLAIKINĖJE VISUOMENĖJE STUDIES IN MODERN SOCIETY - PDF Free Download
 • Būdamas empath ir pažintys
 • (PDF) Respectus Philologicus 33 (38) | Respectus Philologicus - radical.lt
 • Si pažintys patarimai yra geresni nei
 • Taikytas kokybinis tyrimas: pusiau struktūrizuotas interviu, kurio metu buvo apklausti 6 pacientai, kuriems diagnozuotas metabolinis sindromas 3 moterys ir 3 vyraitaikyta dokumentų turinio analizė.
 • Pažintys inžinierius privalumai ir trūkumai
 • How can we make our town a better place to live in?

Tyrimo uždaviniai: 1. Atlikti aprūpinimo maistu užtikrinimo sampratos analizę įvairiais lygiais. Įvertinti aprūpinimo maistu užtikrinimo koncepcijų raidą.

Nustatyti aprūpinimo maistu užtikrinimo dimensijas.

greitasis pažintys lt que consiste

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, indukcijos, dedukcijos, ir grafinio vaizdavimo metodai. Darbe naudojami mokslinių leidinių straipsniai. Dauguma užsienio autorių savo darbuose aprūpinimo maistu užtikrinimo sąvoką apibrėžia naudodamiesi Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos MŽŪO, angl.

Elito greitas pasimatymas šalia Šiauliai Lietuva

FAO apibrėžimu, jog aprūpinimo maistu užtikrinimas tai, kai visi žmonės nuolat turi fizinę, socialinę ir ekonominę galimybę pakankamai valgyti saugius ir maistingus maisto produktus, atitinkančius greitasis greitasis pažintys lt que consiste lt que consiste mitybos poreikius, ir suteikia galimybę rinktis aktyvią ir sveiką gyvenseną užtikrinančius maisto produktus Europos ekonomikos, Susisteminti autorių apibrėžimai pateikti 1 lentelėje.

Aprūpinimo maistu užtikrinimą globaliu lygiu nagrinėja Ballenger ir McMichael McMichael aprūpinimo maistu užtikrinimą apibrėžia trumpai 1 lentelė.

Jis teigia, jog aprūpinimo maistu užtikrinimas tai galimybė įsigyti maisto, to kurio reikia, ir tada, kai jo reikia, tai geriausiai apibūdina sklandžiai funkcionuojanti pasaulio rinka. Globalus Aprūpinimo maistu užtikrinimas reiškia, kad pasaulinės gamybos ir atsargų suma Ballenger, N; kiekvienais metais turi viršyti būtino vartojimo apimtį prie minimalios priimtinos Mabbs-Zeno, C.

Nacionalinis Ballenger, N; Nacionalinis aprūpinimo maistu užtikrinimo lygis nusako, greitasis pažintys lt que consiste šalies nacionalinė Mabbs-Zeno, C. Escamilla, R. Riches, G. Namų ūkio Radimer, K. Aprūpinimo maistu užtikrinimas priklauso nuo to, ar namų ūkis turi pakankamai Garrett, J. Individualus Pomerleau, et al. Aprūpinimo maistu užtikrinimas yra nusakomas, kaip pakankamas energijos ir maistinių medžiagų kiekio suvartojimas, nepritekliaus jausmo arba apriboto pasirinkimo nebuvimas, ir normalus valgymo būdas.

Aprūpinimo maistu užtikrinimas yra pasiekiamas, kai ląstelės, audiniai ir organai, kurie sudaro žmogaus kūną, tinkamai maitinami. Ballenger ir Mabbs-Zeno globalų aprūpinimo maistu užtikrinimą apibrėžia per tam tikrus aprūpinimo maistu užtikrinimo rodiklius gamybą, atsargas ir vartojimą. Pasak šių autorių globalus apsirūpinimo maistu užtikrinimas reiškia, kad pasaulinės gamybos ir atsargų suma kiekvienais metais turi viršyti būtino vartojimo apimtį prie minimalios priimtinos tikimybės Ballenger, Mabbs-Zeno Globalus apsirūpinimo maistu užtikrinimas yra labai svarbus, kadangi, jei globalus apsirūpinimo maistu lygis būtų mažesnis už pasaulinį maisto vartojimo lygį, tuomet iškiltų bado grėsmė visame pasaulyje.

Ballenger ir Mabbs-Zeno aprūpinimo maistu užtikrinimą nagrinėja ne tik globaliu, bet ir nacionaliniu lygiu. Nacionalinis apsirūpinimo maistu lygis nusako, kiek šalies nacionalinė rinka yra apsirūpinusi tam tikra produkcija. Escamilla ir Correa sutinka su Ballenger ir Mabbs-Zeno nuomone, jog nacionalinis apsirūpinimo maistu užtikrinimas yra mažiau suvaržytas, nes maisto vartojimas gali būti užtikrinamas importo ir kitų šalių pagalbos dėka.

Pasak Escamilla ir Correa maisto buvimas nacionaliniu lygmeniu, priklauso nuo vietos gamybos gyventojų vartojimui, taip pat ir nuo galimybės importuoti sveikus ir maistingus maisto produktus.

Pasimatymas su delfinais: naudą jaučia ir po metų

Marek ir Smith teigimu, gebėjimas užtikrinti aprūpinimą maistu šalies lygiu nereiškia, kad jis bus užtikrintas kiekvienam individualiam namų ūkiui. Šalis turi ne tik importuoti ar gaminti pakankamai maisto, bet užtikrinti ir jo tiekimą gyventojams. McMichael ir Riches teigia, jog apsirūpinimo maistu užtikrinimas yra politinis klausimas.

Šie autoriai nurodo, jog pasaulinį apsirūpinimo maistu užtikrinimą būtų galima didinti tik vykdant tinkamą politiką, kuri skatintų laisvą ir nevaržomą prekybą, žemės ūkio subsidijavimą bei būtų vykdoma vyriausybės intervencija į žemės ūkį ir maisto produktų rinką, kuri skatintų maisto produktų gamybą.

McMichael pasisako už maisto produktų judėjimą ir jo skatinimą iš vienos šalies į kitą. Riches namų ūkio lygiu aprūpinimo maistu užtikrinimą sieja su maisto sandėlio aprūpinimu. Jo teigimu, aprūpinimo maistu užtikrinimas yra pakankamas namų ūkio maisto sandėlio aprūpinimas, maisto produktų kokybės ir saugumo prieinamumas, nerimo nebuvimas dėl maisto tiekimo bei namų ūkio maisto šaltinio.

Kiek plačiau namų ūkio aprūpinimo maistu užtikrinimo sąvoką apibrėžia Radimergreitasis pažintys lt que consiste į apibrėžimą įtraukia ir 13 maisto tinkamumo požiūrį bei maisto įsigijimo būdus.

Elito greitas pasimatymas šalia Šiauliai Lietuva

Jo manymu, aprūpinimo maistu užtikrinimas yra apibrėžiamas kaip galimybė visiems žmonės bet kuriuo metu gauti pakankamai maisto aktyviam, sveikam gyvenimo būdui bei apima bent jau minimalų: a maistiniu požiūriu tinkamą ir saugų maisto prieinamumą; b galimybę įgyti maisto socialiai priimtinais būdais pvz. Garret, Ruel ir Hemelin et al. Garret ir Ruel teigimu, aprūpinimo maistu užtikrinimas priklauso nuo to, ar namų ūkis turi pakankamai pajamų įsigyti maisto esamomis kainomis, ar turi pakankamai žemės ir kitų išteklių maisto produktams užauginti.

Pomerleau, et al. World Health Organization aprūpinimo maistu užtikrinimo apibrėžimą, kuris apima kiekio, kokybės bei maisto įvairovės aspektus. Autorius nurodo, jog aprūpinimo maistu užtikrinimo sąvoka reiškia, kad visi žmonės turi greitasis pažintys lt que consiste bet kuriuo metu pakankamam prieinamumui maisto, apimant kiekį, kokybę bei maisto įvairovės aspektus.

Radimer teigimu individualiu lygiu aprūpinimo maistu užtikrinimas yra greitasis pažintys lt que consiste, kaip pakankamas energijos suvartojimas, pakankamas maistinių medžiagų kiekio suvartojimas, nepritekliaus jausmo arba apriboto pasirinkimo nebuvimas, ir normalus valgymo būdas.

Nyariki ir Wiggins nurodo, jog individualiu lygiu asmuo yra aprūpintas maistu, jeigu jis turi galimybes jo nuolat įsigyti, tam, kad galėtų užsitikrinti sveiką gyvenimą. Autoriai Escamilla ir Correa ypač smulkiai žvelgia į individualų aprūpinimo maistu užtikrinimą.

greitasis pažintys lt que consiste

Jie teigia, jog aprūpinimo maistu užtikrinimas yra mitybos užtikrinimo procesas, kuris gali būti suprantamas organizmo lygyje individualiame lygyjet. Aprūpinimo maistu užtikrinimas apima mitybos užtikrinimo ir sveikatos užtikrinimo sąvokas kartu.

Nagrinėjamas terminas aprūpinimo maistu pradedant pažintys angl. Aprūpinimo maistu užtikrinimas dažniausiai apibrėžiama kaip reiškinys, kai kiekvienas žmogus, bet kuriuo metu, tiek fiziškai, tiek ekonomiškai gali gauti užtektinai saugių ir maistingų maisto produktų, tinkamų sveikam ir aktyviam gyvenimui Rome Declaration, O maisto sauga yra mokslinė disciplina, apibūdinti maisto ir maisto produktų apdirbimą, tvarkymą, priežiūrą, paruošimą ir saugojimą tokiu būdu, kad būtų išvengta užteršimo ir per maistą plintančių ligų Satin, M.

Kitaip tariant, aprūpinimo maistu užtikrinimas tai prieiga ir galimybės įsigyti bei apsirūpinti pakankamai saugiais maisto produktais, o maisto saugos terminas įvardina maisto kokybės, maisto tvarkymo, rizikos sveikatai aspektus.

greitasis pažintys lt que consiste

Gani ir Prasad teigimu aprūpinimo maistu užtikrinimas siejasi su maisto sauga, nes maisto tiekimas bus greitasis pažintys lt que consiste, jei namų ūkiai negalės įsigyti pakankamai kokybiško maisto.

Galima teigti, kad aprūpinimo maistu užtikrinimas yra platesnė sąvoka nei maisto sauga. Maisto sauga gali būti tapatinama su maisto kokybe, tuo tarpu aprūpinimo maistu užtikrinimas siejasi su namų ūkio galimybėmis įsigyti tinkamos kokybės maisto. Vitunskienė ir Talukder pastebi, jog aprūpinimo maistu užtikrinimo koncepcija taip pat lyginama ir su statistiniu šalies apsirūpinimo maisto produktais rodikliu angl.

Užsienio autoriai Becker ir Thomson su Metz savarankišką apsirūpinimą maistu apibrėžia kaip nepriklausomumą nuo kitų, sugebėjimą apsirūpinti maistu savais turimais ištekliais. Savarankiškas apsirūpinimas maistu parodo valstybės galimybes patenkinti savo maisto poreikius vien tik iš vidaus gamybos Talukder, Aprūpinimo maistu užtikrinimo koncepcija yra platesnė nei savarankiško apsirūpinimas maistu koncepcija, nes aprūpinimo maistu užtikrinimas apima visas galimybes siekiant įsigyti bei apsirūpinti pakankamai saugiais maisto produktais, įskaitant ir maisto importą.

Koncepcija aprūpinimo maistu užtikrinimas atsirado apie metus Smith ir kt.

Straipsnių rinkinys leidžiamas 1 kartą per metus. Straipsniai recenzuojami ir spausdinami lietuvių, anglų kalbomis. The scientific publication Studies in Modern Society has been published since and it is added to the list of Lithuanian scientific periodical publications and included into the international EBSCO Publishing Education Research Complete and Index Copernicus databases. The collection of articles is published once a year. All the articles are reviewed and published in Lithuanian and English.

Laiku bėgant požiūriai į šią koncepcia kito nuo pakankamos maisto pasiūlos iki saugaus maisto ir subalansuotos mitybos 1 pav. Aprūpinimo maistu klausimas buvo nagrinėjamas nacionaliniu ir globaliniu mastu.

Šiame laikotarpyje esminis dėmesys buvo skiriamas stabilios pasiūlos išlaikymui ir atsargų kaupimui atskirose valstybėse ir visame pasaulyje United Nations, Aprūpinimo maistu užtikrinimo koncepcijų raida sudaryta autorės XX a.

Buvo pastebėta, jog nors ir maisto pasiūla stabilizavosi, tačiau badas ir prasta mityba išliko. Aprūpinimo maistu užtikrinimas reiškė, kad visi žmonės bet kuriuo metu turi turėti tiek fizinį, tiek ekonominį priėjimą prie maisto, kurio jiems reikia.

Nors mokslinėje literatūroje aprūpinimo maistu užtikrinimas vis dar siejama su maisto pasiūla, tačiau Marek teigimu, yra įrodyta, kad maisto pasiūla yra tik vienas aprūpinimo maistu užtikrinimo elementų.

Šiuo laikotarpiu aprūpinimo maistu užtikrinimo sąvoka apėmė ne tik maisto pakankamumą ir prieinamumą prie jo, bet ir maisto sudėtį ir mitybos poreikius Clay, Tai reiškė, jog žmonės turi fizinę, socialinę ir ekonominę galimybę pakankamai valgyti saugius ir maistingus maisto produktus. Pasaulio aprūpinimo maistu užtikrinimo komitetas angl.

 1. Skuodo rajono savivaldybė - Skuodas - Организация | Facebook
 2. how - Referatai ir kiti mokslo darbai - radical.lt
 3. Pažintys pokalbiai numeriai
 4. Galima daryti prielaidؤ, kad teksto
 5. Miestas greitis pažintys vienna
 6. Populiariausi Partnerystės - skelbimai 7, LT Vilnius.
 7. "Среди моих детей она всегда была самым раскованным ребенком.
 8. Чтобы частично восстановить свои силы, Николь решила остаться в тоннеле и вздремнуть.

The Committee on World Food Security m. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija EBPO siūlo, aprūpinimo maistu koncepciją apibrėžti tokiomis trimis dimensijomis kaip: tinkamumo, prieinamumo ir naudojimo Trade reforms, Hahn remdamasis dabartiniu metu plačiai pripažįstama m.

Pasaulio viršūnių susitikime maisto klausimais apibrėžta sąvoka aprūpinimo maistu užtikrinimas egzistuoja, kai visi žmonės bet kuriuo metu turi tiek fizinį, tiek ekonominį priėjimą prie pažintys 4u, saugaus ir maistingo maisto, kuris tenkina jų mitybos poreikius, reikalingus sveikam ir aktyviam gyvenimui, išskiria keturias tokias aprūpinimo maistu dimensijas: maisto buvimas, priėjimas prie maisto, maisto panaudojimas ir stabilumas.

Įvertinus skirtingų autorių Hahn, ; Clay, ; Escamilla; Correa, ; Radimer, ; Trade reforms, nuomones buvo pastebėta, jog kiekvienas autorius aprūpinimo maistu užtikrinimo sąvokai apibrėžti taiko tas pačias, o kai kuriais atvejais netgi visiškai skirtingas dimensijas.

greitasis pažintys lt que consiste

Susisteminus autorių apibrėžimuose naudojamas aprūpinimo maistu užtikrinimo dimensijas, buvo nustatytos dažniausiai naudojamos dimensijos 2 pav. Aprūpinimo maistu užtikrinimo dimensijos Maisto buvimas Prieinamumas Tinkamumas Panaudojimas Platinimas Stabilumas Subalansuota mityba 2 pav. Aprūpinimo maistu užtikrinimo dimensijos sudaryta autorės 15 Jungtinių Valstijų Žemės ūkio departamentas USDA aprūpinimo maistu užtikrinimą vertina dviem aspektais prieinamumo ir platinimo United Nations, Escamilla, CorreaHahnClay ir Radimer aprūpinimo maistu užtikrinimo dimensijas sieja su aprūpinimo maistu užtikrinimo lygiais.