Pereiti prie turinio

Jei jums patinka sapne skambinti varpas, tuomet būsimi pokyčiai tikrai bus sėkmingi - klestėjimas ir klestėjimas amžinai įsikurs jūsų namuose. Didžiulė klaida, kurią daro dauguma merginų, laimėdama mylimąjį, yra nuolat skambinti vaikinui, stengiantis būti jo akivaizdoje.

Didžiausia iš visų salų yra maždaug tūkstančių DNR bazių ilgio. Ar galėjo mūsų kromanjonietiškas genetinis kodas biologinė programa ir jį atitinkantys t.

Antra, žmogaus embrionas vėliau vadinamas vaisiumi vystosi Moters kūne ir, be abejonės, labai daug jo smegenis formuojančios informacijos gauna iš Jos.

Juk ir Dievas savo sūnų atsiuntė į Žemę tik per moterį. Moksliniai straipsniai apie mūsų kilmę rašomi taip lyg viskas jau aišku ir dedami paskutiniai taškai Gal būt žmogaus kilmės hipotezės Achilo kulnas — požiūris į mus Homo sapiens sapiens, kromanjoniečių palikuonis kaip vien Žemės planetos laukinės gamtos tik biogeocenozių vystymosi rezultatą?

Gal dėl to mokslo kelias pilnas stebinančių vadinasi neprognozuotų atradimų? Mokslininkai teisingai numatė seną žmogaus kilmę, bet vietoje primityvaus laukinio atrasti tikrą menininką, muzikantą, astronomą, matematiką, išradėją, konstruktorių, dizainerį, statybininką, žemdirbį, rašto pradininką To antropologai tikrai nesitikėjo, tai prieštarauja evoliucijos teorijai!

Neradus laipsniško kromanjoniečio vystymosi įrodymų antropologams liko paskutinė versiją: kad šiuolaikinis žmogus evoliucionavo vienoje lokalioje nedidelėje Žemės rutulio pažintys kažkas neprigirdintis iš kur paplito po visą pasaulį. Šiandien žmonijos lopšio vardas atitekęs Afrikai, nes ten nuo senų laikų gyveno daug ir įvairių primatų.

Bet iš esmės tai grįžimas į tą pačią vietą paklydus miške. Kaip tropiniuose miškuose ar savanose galėjo susiformuoti nervų sistema reikalinga civilizuoto pasaulio, prieštaraujančio gamtos dėsniams, sukūrimui? Negi vandens gyviams kojos galėjo evoliucionuoti be sausumos? Kaip taisyklė, kuriant naujas žmogaus kilmės hipotezes atsiranda ir jas patvirtinančių radinių.

Iš tos vietos kilo mūsų rūšis - anatominiu požiūriu šiuolaikinis žmogus. Jeigu antropologai rimtai pasidomėtų istorija jie patikėtų Biblija bylojančia, jog žmonijos lopšys — Rojaus sodas.

Būtent čia Dievas apgyvendino savo sukurtus pirmuosius Žemės žmones, iš kur jie pažintys kažkas neprigirdintis ir paplito pažintys kažkas neprigirdintis visą pasaulį! Dar prieš kelis metus niekas nesitikėjo, kad mokslininkams pavyks kartografuoti neandertaliečio paveldimąją michael rosenfeld internetu sms. Rezultatai nustebino: pasirodo kiekviename už Afrikos ribų gyvenančiame žmoguje yra dalelė 2 — 4 procentai neandertaliečio.

Antropologams beliko iškelti versiją: jog dabar Europoje, Amerikoje, Azijoje ir Polinezijoje gyvenantys žmonės - neandertaliečių ir moderniųjų žmonių palikuonys. Bet juk per paskutinius penkis dešimtmečius tvirtai nusistovėjo nuostata, paremta daugybe faktų, jog kromanjonietis ir neandertalietis negyveno kartu. Kaip bebūtų keista ir nelogiška iš evoliucinio taško: kai pirmasis Žemėje nyksta — antrasis plinta.

Kad jie prieš 50 — 60 tūkstančių metų buvo susitikę kažkur Artimuosiuose Rytuose ir poravosi Priešingai, tai visiškas ignoravimas daugybės faktų apie neandertalietį ir kromanjonietį.

Kaip įtikti vyrui? Būk mylinti moteris!

Argumentai pateikti toliau, X puslapyje. Jis pasaulyje įsitvirtino vienvaldiškai. Geologiniuose sluoksniuose po 40 tūkstantmečių ligi mūsų eros pradžios neaptikta nė vienos iškasenos, priklausančios kam nors kitam, o ne tikrai protingam žmogui. Mūsų pirmtako neandertaliečio išnykimas panašus į kvapą gniaužiantį spektaklį: jo scena — visas pasaulis, o finalas toks, kad geresnio nesugalvosi — pasirodėme mes patys. Aktoriai vaidino anapus užuolaidų, o mums parodė tik pačią pradžią ir pabaigą.

Eiga ir posūkiai dramos, privedusios prie to, jog neandertaliečius pakeitė kromanjoniečiai, slepia didžiausią iš visų istorinių paslapčių! Kodėl šiuolaikiniam žmogui atsikrausčius į Europą išnyko neandertaliečiai? Gal mūsų protėviai juos suvalgė? Nėra greitasis pažintys brazilija rodančių, kad būta karo, pažintys kažkas neprigirdintis.

Antra: mes esame žmonės pirmiausia ne todėl, jog sukūrėme technologiškai pranašesnę kultūrą, o todėl kad galėjome ją sukurti! Trečia: daug hipoteziųbuvo iškeltata ir toliau keliama remiantis tik viena ar kita detale, kurią galima ginčyti ar interpretuoti kitaip.

To įrodymu laikomas medžio anglių amžius. Bet juk laužus Goramo gorham urve galėjo pakurti šiuolaikiniai žmonės. Arba vienoje Sibiro oloje rąsto piršto kaulo paveldimosios medžiagos tyrimas, paskelbtas naujos žmonių rūšies atradimu.

Iš žemiškos žmogaus kilmės hipotezės atskaitos taško visiškai nematyti žmogaus kuriamos civilizuotos aplinkos prasmės. Veržiamės, ardydami tą terpę Žemės biosferąkuri mus sukūrė. Kaip laukinėje aplinkoje gyvūnų pasauly galėjo susiformuoti kromanjonietiškas intelektas atitinkamų smegenų funkcija vos per 40 tūkstančių metų nuvedęs žmoniją nuo trapaus mineralo skeveldros — peilio iki daugkartinio naudojimo kosminio laivo? Šiuos stebuklus mokslas aiškina aklu atsitiktinumu.

Antropologams pirmiausia reiktų suvokti ko jie ieško: žmogaus ar skeletų panašių į žmogaus? Juk skeletų pokyčiai laike nieko nebyloja apie žmogaus nervų sistemos evoliuciją. Tai tas pats, kas iš seniai sugriauto teatro pamatų spręsti apie ten vykusių spektaklių turinį. Be to net kūnas turintis tokią pat nervų sistemą, kaip žmogaus tėra tik prielaida tik pagrindas ant kurio tam tikrose sąlygose gali susiformuoti žmogiškos sielos žiedas.

Čia svarbiausią reikšmę įgyja funkcijos susijusios su protine, pažintys kažkas neprigirdintis, altruistine veikla, biologinių instinktų pažabojimu valia. Šios funkcijos leidžia prisitaikyti ne tik bet kurioje gamtinėje, bet ir atitinkamų pakopų kultūrų rojų terpėse. Mūsų smegenys tiksliau nervų sistemamūsų patirtis, altruistiški jausmai, archetipai tipiniai žmogaus veiklos ir elgesio pavyzdžiaimūsų valia ir sąžinė Žemės planetos laukinėje terpėje ilgą laiką ne evoliucionavo, bet degradavo!!

Degradavimas vyko tiesiog proporcingai esamų ir prarastų sąlygų skirtumui. Viskas iš karto atsirado vienoje Žemės rutulio vietoje, specialiai paruoštoje žmogiškumui kultūrai saugoti ir skleisti. Žemės Civilizacijos kūrimas — tai žmogaus ėjimas ten, iš kur jis atėjo, o ne aklas veržimasis iš gamtos į nežinią. Šių dienų mokslas kartoja tai, ką žmonija jau buvo kažkada kažkur pasiekusi. Kodėl tikime, kad gyvūnų pasauly vienas iš jų galėjo tapti žmogumi? Juk populiacijos genotipo pokyčiai evoliuciškai svarbūs tik tada kai keičiasi aplinka!

Tingime mąstyti? Nenorime pripažinti, kad už mus yra kur kas protingesnių ir nepalyginamai daugiau pažintys kažkas neprigirdintis Sunku suvokti savo santykinį ribotumą ir menkumą? Judaizmas, krikščionybė, islamas moko, jog Dievas s u k ū r ė žmones ir jiems užveisė Edeno Rojaus sodą, Dangų Žemėje kad šie jį prižiūrėtų ir patys būtų tokie tobuli, kaip ši nuostabiausia planetos vieta.

Adomo ir Ievos istoriją primenančių pasakojimų apstu Afrikos tautų religijose Skirtingų laikų ir tautų šaltiniai mūsų Žemės civilizacijos embrioną — vietą iš kurios planetoje plito kromanjonietis modernusis žmogus ; ezoterinių žinių, fantastinės archeologijos, prisiminimų apie ateitį šaltinį; demiurgų, kultūrinių herojų ir valdovų mokyklą mena skirtingais vardais.

Nuo Platono laikų jau imta abejoti ar tikrai žiloje senovėje už Heraklio stulpų Gibraltaro sąsiaurio buvo pasakiška Atlantidos civilizacija. Knygos Atlantida — prieštvaninis pasaulis autorius lietuvis Ignotas Žiogelis Ignatius Donnelly m. Londone įrodinėjo, kad ne kas kita, o Atlantida buvo biblinis Rojus, graikų Olimpas, amžinos laimės ir apsto kraštas, minėtas įvairių laikų ir tautų legendose.

Iš čia aukšta kultūra plito po visą pasaulį. Mitų dievai ir didvyriai — tai tik sudievinti žmonės — atlantai. Egiptas, Meksika, Mesopotamija, Indija ir kitos šalys, turėjusios raštą, stačiusios monumentalius statinius — tai tik kolonijos, kadaise įkurtos Atlantidos gyventojų. Ar tikrai Atlantida — Rojaus sodo sinonimas? Pažintys kažkas neprigirdintis kraštovaizdžio aprašyme dominuoja derlingoji lyguma. Kad kultūrinių herojų - ateivių siužetas turėjo realų pagrindą, t. Įvairiose pasaulio vietose nuolat atsirasdavo oazės, kurios iš aplinkos kurį laiką išsiskirdavo jose gyvenančių žmonių socialine branda.

Vietoje laipsniško vystymosi pėdsakų, ten randami aiškūs įrodymai, jog menas, mokslas, lig tol neregėti amatai Neolito epochoje šios oazės sutapo su kultūrinių augalų ir naminių gyvūnų kilmės bei ypatingos įvairovės rajonais. Degraduojančių kultūros oazių pažintys kažkas neprigirdintis epocha prasidėjo maždaug prieš 40 tūkstančių metų, Žemėje daugėjant šiuolaikinio tipo žmonių Homo sapiens sapiens - o baigėsi seniausių civilizuotų miestų saulėlydžiu.

Mus, be abejonės, stebina tas faktas, kad nerandama šių didžiųjų civilizacijų laipsniško vystymosi pėdsakų. O štai ką byloja faktai apie Indijos procivilizaciją, kuri klestėjo tuo pačiu metu, kaip ir Senovės Egipto ar Šumero-Akado civilizacijos, tik ji kurį laiką buvo visiškai pažintys kažkas neprigirdintis. Su kuo tai siejasi? Ir šiandien istorikai neturi vieningos nuomonės, iš kur pvz. Tačiau būtent tų svetimšalių pvz.

Nors pirmuosius civilizuotus miestus vieną nuo kito skyrė tūkstančiai kilometrų, pradžioje jie buvo nuostabiai panašūs vienas į kitą ne tik turiniu, bet ir forma. To priežastis ne žmonijos psichinis vieningumas ar bendravimas tarpusavy, o tai, kad Harapos, Mohendžo Daro, Ūro, Heliopolio, Memfio Maždaug IV tūkstantmečio per.

Iš kur į Mesopotamiją atsikraustė Šumerai — eilinė istorikų neįminta mįslė, daugelis jų mano, kad iš Indijos. Šumerų mitų fragmentai liudija apie žmonijos gyvenimą rojiškoje Pažintys kažkas neprigirdintis saloje, kur nebuvo ligų, nesantaikos, mirties, o žmonių gyvenimas buvęs laimingas ir nerūpestingas.

Rojaus sodo reikšmė Žemės civilizacijos vystymuisi buvo milžiniška. Be jo po miškus, laukus ar dykumas klajotų devynioliktojo amžiaus aborigenų, gvajakilų, pigmėjų Jums turėtų būti geidžiama be vulgarumo, dievinama be isterijos ir fanatizmo. Na, jūs jau tai žinote, tiesa? Niekam neįdomi mergina, kuri nesidomi savimi ir kitais vaikinais. Šiek tiek bandos instinkto, bet jis žaidžia į jūsų rankas. Esi aistringas, malonus pašnekovas, magnetas žmonėms.

Tai nėra tik pasakojimas apie tai, kaip įtikti vyrui, tai yra pasakojimas apie tai, kaip tapti žmogumi. Ne, nereikia mėgautis abejingų minios skoniais! Atraskite save ir atverkite pasaulį pasauliui geresnioji pusė Bendri jūsų pomėgiai, panašus humoras ir skoniai užpildys bendravimą spalvomis.

Kaip įkvėpimo šaltinį jis norės sugrįžti pas jus vėl ir vėl. Būti magnetiniu žmogumi reiškia visada būti dėmesio centru 4. Leisk jam jaustis ypatingam šalia tavęs. Juk tau taip pat maloniau būti su tais, kurie tave vertina, palaiko ir žavi? Štai kaip įsimylėti vyrą, jei jis su tavimi yra sugniuždytas, nemalonus ar nuobodus? Negali būti! Jis išvengs nemalonaus kontakto. Ir ar jis dėl to kaltas? Kitas dalykas yra teigiama fiksacija. Tai yra ypatingas jūsų susiejimo būdas ir kažkas džiaugsmingo, įdomaus, emociškai pakylėjančio.

Tau kažkas patinka apie jį - pagirk! Negalvok, o nuoširdžiai palaikyk. Jis su tavimi jausis gerai, bus patogus. Kai tavo balsas švenčia jo pasiekimus, tavo šypsena lydi šiuos žodžius. Romantika yra tarsi stebuklai. Jį reikia susikurti patiems 5. Paprašykite jo padaryti ką nors už jus. Gal įrašykite diską, raskite knygą, perkelkite stalą, gaukite iš ko aukšta lentyna Leisk jam parodyti savo vyriškas savybes.

Varpas ant Hasse'o svajonių knygos

Juk tau jo reikia, tad leisk jam pasijusti didvyriu! Šis sudėtingas būdas įtikti vaikinui egzistavo ilgą laiką ir vis dar veikia. Štai jis - tavo herojus, gelbėtojas! Kadangi jis jaučia savo poreikį, savo galimybes, be to, kai ką nors darome dėl žmogaus, mes galvojame apie šį žmogų. Net iš tolo tai veikia! Kitas būdas priversti vaikiną įsimylėti tave - turėti tikslus. Jums gali pasirodyti keista, bet taip yra.

Jūs ką tik pagimdėte. Gal viskas klostėsi puikiai, galbūt nebuvo - bet ši frazė dažnai sakoma pažeidžiamiausioms moterims - ir ji turi sustoti. Jūs ką tik išgyvenote sunkų darbą ir turėjote avarinį C skyrių.

Nenorėdami apibrėžti norų, žmonės atstumia, traukia į dugną. Kaip matai save ateities projekcijoje? Mylimas žmogus taip pat turėtų pamatyti save šioje ateityje ir norėti būti šioje projekcijoje. Jei neturite savo tikslų, kelio vizijos, tada nėra ir kolegų keliautojų. Tavo sveikatai - svarbus punktas visose gyvenimo srityse. Ir meilėje, žinoma. Fizinė ir psichinė sveikata. Venkite to, kas jus žaloja, naikina ir kenkia jūsų sveikatai.

Būkite tvirti šioje srityje. Nes sveika ir laimingas vyras patrauklus. O vyro pasąmonėje net jei jie to nepripažįsta! Tai yra pagrindinis dauginimosi instinktas, tai yra gilus, slaptas bet kokių vyro ir moters santykių variklis.

Ir taip, jis vis tiek nesąmoningai tave vertins pagal anatomiją. Pažintys kažkas neprigirdintis jūs esate jo: ne kuprotas, ne keistuolis, ne idiotas ir ar šeimoje yra kokių nors nukrypimų. Vyrai yra niūrūs ir kruopšti šiuo klausimu.

Kas ne?

Kaip bendrauja ir ugdosi sutrikusios klausos (turintys kochlearinį implantą) vaikai

Yra klaidinga nuomonė, kad moteris neturėtų imtis iniciatyvos. Tačiau kaip įtikti mūsų laikais vyrui, nedrąsiai sėdinčiam kampe ir pašėlusiam žvilgsniu? Emancipacija atvėrė daug durų, įskaitant meilę ir seksą. Skiriasi tik iniciatyva: niūrus ir apgalvotas ar taktiškai apskaičiuotas ir apgaubtas.

Jei esate tikri, kad šis asmuo yra jūsų, ženkite žingsnį jo link! Atminkite: tarp jūsų ir jo yra 10 žingsnių. Jei vaikščiojote susitikti su juo 5 ir niekur ten nesimatėte - apsisukite ir išvažiuokite! Bet ne anksčiau. Žinokite, kada sustoti, gerbkite save ir savo partnerį. Protinga iniciatyva gali jus priartinti prie tos akimirkos ir vietos, kur norite būti 9. Tinkamas kvapas. Taip, jūs teisingai supratote!

Kvapas yra labai svarbus, kai reikia artimo kontakto. Vyrai nemėgsta atšiaurių ir drąsių kvapų, net jei tai yra brangūs kvepalai. Kūno, plaukų higiena ir geras kosmetikos kvapas yra viliojimo požymiai. Be to, įsimylėti vyrą, pritraukti jį apetitą keliančiu kvapu, gali būti kur kas stipresnė nei makiažo gudrybės.

Merginos skleidžiami pažintys kažkas neprigirdintis yra svarbiausias meilės ryšių kanalas. Galų gale atsitinka taip, kad moteris žavi nuotraukoje, tačiau iš tikrųjų joje nėra žavesio. Bet atvirkščiai: toli gražu ne populiariausi modeliai yra populiarūs tarp priešingos lyties pažintys kažkas neprigirdintis. Akis nepastebimai užčiuopia kvapą! Pirmasis bučinys yra suderinamumo rodiklis. Bučinys - svarbus etapas malonumas ir partnerio įvertinimas.

Į pasąmonę jis siunčia vienareikšmiškus signalus, kuriais žmonės tarsi pasirenka galimą išrinktąjį. Įsitikinkite, kad jūsų kvėpavimas gaivus, o aplinka - palanki. Išmoksite viską, ką turite žinoti vienas apie kitą biologijos pliuso požiūriu - daug ką atrasite plizgus vaikinai pažinčių svetainė ir jame, kalbėdami apie seksualinį temperamentą.

Kaip įtikti vyrui? Būk mylinti moteris! Man reikėjo likti ant ibuprofeno.

  • Šviesiaplaukė Su Akiniais, Su Terjeru Ir Su Kabrioletu - Išbandykite „Jaguar F Sport Cabrio“
  • PARODA „40 BŪTIES AKCENTŲ“ | Renginiai - Kas Vyksta
  • Kaip bendrauja ir ugdosi sutrikusios klausos (turintys kochlearinį implantą) vaikai
  • Kodėl mes turime nustoti tai sakyti naujoms mamoms - Sveikata -
  • Ekspedicija „Kraslagas’12″ – istorijos pėdomis | Apžvalga

Taip, visi nori, kad mama ir vaikas būtų geros formos. Tačiau medicinos sistemoje fizinis sveikata pažintys kažkas neprigirdintis dar yra pagrindinis dėmesys. Ką turėtume pasakyti naujoms mamoms? Aš žinau, kai sėdėjau NICU su savo kūdikiais, būtų buvę taip naudinga, jei kas nors paklaustų, kaip aš jaučiuosi dėl dalykų. Ar aš stengiausi? Zvirblei tiesiog buvo būtina viską jaukti, pirmiausia darbo kambaryje.

Kasdieniai rūpesčiai, pažintys kažkas neprigirdintis kaip mokesčių išaiškini­ mai arba kompiuterio naudojimo instrukcija, ją visiškai priveik­ 15 davo, o Jana turėjo tikrą organizatorės talentą ir nesileisdavo iš­ mušama iš vėžių tokių dalykų. Vienintelė išimtis: netvarka namuose. Išmėtyti daiktai, ne­ suplauti indai arba apšnerkštas darbastalis virtuvėje mano ramią mamą paversdavo nervų kamuoliu.

Jana dėkinga linktelėjo ir ėmė brautis pro dėžes žemyn. Po kiek laiko ji grįžo su apkrautu padėklu. Visą šitą šiukš­ lių krūvą išrūšiuosim, nes kitaip aš ne Jana Volf. Suvalgėm visą obuolių pyragą su vanilės padažu - aš įveikiau pusę, Jana su Zvirble pasidalijo kitą pusę. Tuomet mes karūna­ vome Janą Ladys Night pyrago karaliene ir Dėžėje blusų turgui susirinko kukli krūvelė Janos specialybės knygų, stalo žaidimų ir kompaktinių plokštelių, o kalnas daiktų, kuriuos norėjome pasilikti, vis augo ir augo.

  • Erdvė - kas tai? Įdomūs faktai apie kosmoso
  • Isabel Abedi - Lučianas | PDF

Tarsi nedidelį įtrūkimą savo viduje, jis buvo vos juntamas, lyg kas nors pincetu būtų išrovęs įaugusį plaukelį. Staigus trūktelėjimas, ir viskas baigta. Tačiau liko keistas tuštumos jausmas, kurio niekaip 16 negalėjau paaiškinti. Bandžiau kaltinti vėlyvą metą - buvo jau po vidurnakčio - ir atmečiau tą mintį, kai Jana padėjo man į skraitą mažą minkštą meškutį. Mešku- tis buvo iš avių vilnos, gana murzinas ir ne ką didesnis už Janos plaštaką.

Tamsiai pilko veltinio akys, mažutė nosytė iš juodo siū­ lų bumbuliuko, o ant baltos vilnos skruostų - šokolado dėmė. Meškutis turėjo sergėti tavo sapnus, bet tu ir dieną nepaleisdavai jo iš rankų. Visur nešioda- vaisi kartu, o kai sykį palikome jį graikų restorane, tiek rėkei, kad prižadinau poną Papatrechą ir jis parsiuntė tavo meškiuką namo taksi.

Net vardą jam buvau davusi, pažintys vyras bendra globa jis Li ar La? Nesuvokiu, kaip tas vardas išsprūdo man iš burnos. Juk visai neprisiminiau to meškiuko. Iš narvelio pasigirdo šnarėjimas. Tai Džonas Berniukas. Jis uoliai valėsi snapą į sepijos dubenėlį. Žvilgtelėjau į žalią kanarėlį, nors išties nelabai gerai jį mačiau, ir kai jis suplasnojo sparnais, kažkodėl krūptelėjau.

Ar viskas gerai, Vilkiuke? Aš linktelėjau, bet tai nebuvo tiesa. Staiga pasijutau visiškai išsekusi. Žvirblė pažvelgė į mane su užuojauta. Mano anglų kalbos mokytojas - ne pati mėgstamiausia mūsų tema. Jana su Zvirble šlykštėdavosi tais, kurie man sunkindavo gyvenimą, ypač jei tam nebūdavo jokio pagrindo.

Atsikėliau ir žvilgtelėjau į Janą. Tai buvo retorinis klausimas. Žinojau, kad rytoj nebebus nė ženklo mūsų šiandienės akcijos. Nesvarbu, kad vėlu, nesvarbu, kaip anksti rytoj teks keltis - Jana niekuomet neatsiguls visko nenušveitusi, o jei mes neprisidėsim prie namų ruošos, mano mama pasidarys visai atšiauri.

Šiandien ji mane nustebino. Juk tai - kažkas romantiška Atsisukau į narvelį. Džo­ nas Pažintys kažkas neprigirdintis jau buvo pasikišęs snapą po sparnu. Švelnios jo plunksnos buvo pažintys kažkas neprigirdintis, krūtinėlė banguodama kilnojosi. Labos nakties, Džimi Bobai. Zvirble nugrimzdusi savo mintyse pamojavo man, Jana šyp­ telėjo. Susapnuok ką nors gražaus.

Kambaryje nerdamasi iš drabužių pamačiau, kad vis dar tebe­ laikau rankoje meškiuką.

Gimimas ir gimdymas yra daugiau nei posakis

Pasiėmiau jį į lovą ir užgesinau šviesą. Negalėjau jo tiksliai nupasakoti, tik žinojau, kad bėgant laikui jis nenyksta. Mano kambarys antrame aukšte. Virš savęs girdėjau žings­ nius: garsius Janos ir smulkučius Zvirblės, o ir lietus nesiliovė. Lašai barbeno į lango stiklą. Šitą garsą mėgau, lygiai kaip ir už- snūdimo akimirką.

I tried online dating for 2 years (And this is what happened)

Magiškos sekundės, kai atsiduriame kitoje tikrovėje, jas jau nuo seno jaučiu kaip kažką ypatinga. Kartais tai lyg kritimas, kartais grimzdimas, o šiandien man pasirodė, tarsi miegas tąsytų mane šiurkščiais, nekantriais pirštais. Kažkur tolumoje suūkė laivo sirena, ir aš išnykau. Sapnas užklupo mane tarsi per stiprių narkotikų veikimas. Gulėjau patalpoje ant tamsiai žalio gauruoto kilimo.

Iš kairės - straipsnio autorius, žurnalistas ir keliautojas Gerimantas Statinis, A. Dešimtys tūkstančių kvadratinių kilometrų spygliuočių miško apgaubta rūko. Tai ne vien akiai matomas gamtos reiškinys, bet kartu ir istorijos rūkas, uždengęs daugelio čia ištremtų likimus. Garvežiui sulėtinus greitį, grįžtantys iš taigos darbų tremtiniai turėdavo suspėti iššokti iš vagono nesustabdžius traukinio. Žilvino artimiesiems pasisekė, jie gyvi grįžo į Lietuvą, tačiau daugelio žmonių tėvai, seneliai ir artimieji čia atgulė amžino poilsio.

Sienos ap­ muštos medžiu, pažintys kažkas neprigirdintis lova su gėlėta lovatiese, virš jos paveiks­ las - siaubingai kičinis kalnų peizažas. Man virš galvos siūbavo sietynas, šalimais - šukės. Jų buvo visur - man ant pilvo, ant rankų. Jaučiau salsvą metalo skonį ir pasibaisėjusi supratau, kad tai kraujas. Mano kraujas? Bandžiau įkvėpti, bet kambaryje nebuvo oro, o gal jo nebuvo manyje, žiopčiojau, vaitojau, norėjau pajudėti, bet negalėjau, net pirštai nepakluso.

Kur aš? Šitas kambarys man nepažįstamas. Ką aš čia veikiu? Ar aš viena? Ne, čia yra kažkas, jaučiu tai, bet nepažįstu veido. Prašau, prašau, ne Net žodžiai tarsi šukės, šalti, aštrūs, keliantys baimę.

Tik dabar suvokiau, kad maldauju palikti mane gyvą. Kambarys, svetimas, šlykštus ir beasmenis, išsitempė, paskui susitraukė, sie­ nos grūdosi vis arčiau mano kūno.

Man pasidarė šalta, dvokė prakaitu. Pabudau nuo savo pačios riksmo. Ei, viskas gerai. Viskas praėjo. Apsidairiau kambaryje, savo kambaryje, tokiame pažįstamame. Tarsi norėdamos įsitikinti mano akys viską nužvelgė. Juodą sėdmaišį.

PARODA „40 BŪTIES AKCENTŲ“

Savo plaukimo varžy­ bų trofėjus lentynose. Ryškiai raudoną saldaininę, į kurią Sebas­ tianas pridėjo saldainių. Viršuje didelėmis raidėmis užrašyta We Can Do It. Gerai, čia tikrai mano kambarys, o šalimais sėdi mama, ji mane ramina, tarsi būčiau mažas vaikas. Užuodžiu jos kvepalus, sumišu­ sius su odos šiluma. Tačiau kodėl mano širdis nenustoja daužiusis?

Manęs vos nesupykino nuo mano pačios prakaito kvapo. Kažkas įsibrovė man į širdį. Visa vaiko diena pažintys kažkas neprigirdintis iš besikartojančių veiksmų: atsikėlė, apsirengė, nusiprausė, pavalgė, išėjo pasivaikščioti į parduotuvę, vaikų darželį ir t.

Pasikartojančios situacijos padeda vaikui įsiminti šiuos veiksmus, suprasti ryšius tarp jų, daiktų ir veiksmų. Jeigu mes lydėsime veiksmus tais pačiais žodžiais, akcentuodami į tai vaiko dėmesį, jis geriau prisimins šiuos žodžius.

Sudarydami įprastas situacijas ir kartodami veiksmus, mes mokome vaikus sakyti Ate-ate atsisveikinant su visais, Labas susitinkant, Duok ir pan. Kartu rodome į vaiko ausytę ir išreiškiame džiaugsmą: Kaip nuostabu girdėti! Po kurio laiko dauguma vaikų, kuriems ką tik uždėtas klausos aparatas, patys rodo į ausytę, linksi galva ir taria: Pa-pa-pa. Ugdymo procese panaudokite situacijas, kurios stebina vaiką. Tokios situacijos padeda geriau prisiminti žodžius, frazes, palaiko vaikosusidomėjimą veikla, sužadina emocijas, todėl vaikas ištaria daugiau garsų, o tai padeda plėtotis kalbai.

Vaikas iš karto pastebi tai ir pradeda kažką veblenti. Jūs nustembate ir klausiate jo: Kas? Kas atsitiko?. Tai kepurė, pažintys kažkas neprigirdintis. Mes einame pasivaikščioti — užsidedame kepurę Tai ne tavo kepurė?. Kieno kepurė?. Oi, tai mano kepurė O kur tavo?. Oi, aš supainiojau Štai tavo kepurė. Duok man mano kepurę. Ugdydami panaudokite atsitiktines situacijas. Neretai atsitiktinės situacijos, atsirandančios kasdienės veiklos metu, padeda vaikui greitai suprasti ar įsiminti ką nors svarbaus.

Šviesiaplaukė su akiniais, su terjeru ir su kabrioletu - išbandykite „Jaguar F 400 Sport Cabrio“

Jis tai pastebi ir rodo jums, kad trūksta vienos šlepetės. Jūs apsimetate, kad nesuprantate, rodote, kad jis jau turi šlepetę, paskui žiūrite į savo kojas ir, lyg tik dabar suprasdami, giriate mažylį: Taip, teisingai, reikalinga antra šlepetė. Kiek tu turi kojų? Dvi kojas: viena rodote ir antra rodote.

Vadinasi, reikalingos dvi šlepetės.