Pereiti prie turinio

Biržų ev. Jau vien todėl, jog po gana ilgos kaimyninių valstybių tylos jos vėl kartu eksponuoja savo menininkų kūrybą ir diskutuoja apie grafikos meno situaciją šiandien bei ateitį rytoj.

Obelaukių teatriukas parodė spektaklį — V. Skujos, V. Jažausko ir S. Vasyliūtės-Čepukėnienės tapybos darbų paroda. Zurbos osios gimimo metinės. Varzienė, buvęs bibliotekos direktorius J. Zurbos osioms gimimo metinėms. Renginį organizavo mokykla ir Kupreliškio biblioteka. Panevėžio muzikinio teatro spektaklis — F.

Festivalio metu eksponuota aktorės, režisierės J. Jukonytės kūrybos fotografijų paroda. Paslaugos vieta Šiuolaikinės lietuviškos dramaturgijos diena. Pukytės knygą. Tragikomedijos diena. Pristatyme dalyvavo V. Garastas su žmona ir kūrybinė grupė. Jono krikštytojo bažnyčioje; pamaldos Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje; pilietinės akcijos mokyklose. Psichologinės dramos diena.

Klaipėdos dramos teatro spektaklis — A. Nuo seniausių laikų iki XIX a. Meilės dramos diena. Mikalajūno mirties metinės. Edukacinė diena pradinių klasių moksleiviams. Užsiėmimų vedėja — J. Miltinio teatro ir kino aktorė V. Edukacinė diena vyresniųjų klasių moksleiviams.

Užsiėmimų vedėja — Biržų B. Dauguviečio teatro režisierė Juokinga lėkti pažintys komercinė. Vorienė ir teatro aktoriai. Dalyvavo kalbininkas A.

Grubinsko nuotraukų paroda.

Uploaded by

Kraštiečių kūrinių teatro diena. Biržų ev. Rimas Mikalauskas, lekt. Vaidotas Ickis, Dievo misija pasaulyje Teatro vaikams diena. Bisseto pasakas. Neįprastų teatro formų juokinga lėkti pažintys komercinė. Kraštietės aktorės, režisierės J. Jukonytės kūrybos juokinga lėkti pažintys komercinė. Susitikimas su aktore, režisiere J.

Nacionalinio Kauno dramos teatro komedija J. Petkus ir V. Kučgalio bendruomenės teatriukas parodė K. Paryžius, Tarptautinė energe­ tikos agentūra International Energy Agency Šiuo metu Rusija kuria pirmąją pasaulyje plaukiojančią atominę jėgainę - baržą, kurią naudos Arktyje, visur, kur tik pri­ reiks elektros.

Jos du branduoliniai reaktoriai, kurie buvo pritaikyti iš atominių ledlaužių, gamins 70 MW energijos. Šią plaukiojančią atominę stotį Akademik Lomonosov pla­ nuojama pradėti eksploatuoti metais. Jungtinės Valstijos pirmą plaukiojan­ čią atominę jėgainę buvo įrengusios buvusiame Antrojo pasaulinio karo laive Liberty Ship dar septintajame XX a. Į rinką taip pat sparčiai žengia Kinija: tiki­ masi, kad pirmoji plaukiojanti šios šalies atominė elektrinė pradės gaminti elektros energiją maždaug metais.

Branduolinės fizikos mokslinis biuletenis Bulletin of the Atomic Scientists. World Nuclear News. Galimi tik apytiksliai skaičia­ vimai. Didelė tikimybė, kad pirmieji radiaciją tyrinėję mokslininkai taip pat pacientai, apšvitinti per didelėmis rentgeno spinduliuotės dozėmis29kaip ir Marie Curie, vėliau mirė nuo vėžio ar kitų su radiacija susijusių ligų - nuo to, ką patys tyrinėjo.

Nors Curie kaip ir jos kolegų sveikata dėl atliekamo darbo nuolat prastėjo, iki pat savo mirties m. Viena iš dviejų Curie dukterų ir žentas, kurie tęsė jos pradėtą darbą ir taip pat buvo apdovanoti Nobelio premija, irgi mirė nuo radiacijos.

Gali būti, kad branduolinę galią turinčiose ir biurokratų korupcija garsėjančiose šalyse, pavyzdžiui, Pakistane, Irane ar Siaurės Korėjoje, tai daroma iki šiol.

Remiantis viešai prieinama informacija, galima teigti, kad pasaulyje yra įvykę apie 70 su branduoliniais reak­ toriais ir radiacija susijusių, žmonių aukų pareikalavusių 29 Sansare, K. Dentomaxillofacial Radiology 40, Nr. The New York Times, Įdomu, kad dauguma šių incidentų įvyko dėl netinkamai suderintos medicininės radioterapijos įrangos arba jos vagysčių. Pavyzdžiui, metų rugsėjį daugiau nei žmonių buvo apšvitinti Brazilijos mieste Gojanijoje, kai iš vienos griaunamos ligoninės vagys pavogė plieno bei švino kap­ sulę ir vėliau ją išmontavo.

  1. Pažintys vaikinai trumpiau nei jūs
  2. Baltijos valstybių mėsos perdirbėjų karas Apie šią sumaištį, apie itin asmenišką priartėjimą prie didžiosios poemos užsimenama nuo pat pradžių: 24 K u l t ū r o s b a r a i.
  3. Kelionė į Italiją | Roma, Vatikanas, Florencija, Kaprio s.
  4. Askmen dating forumas

Radioterapijos prietaisuose naudojamą kapsulę, kurioje buvo radioaktyviojo cezio, vienas tų žmonių saugojo savo kieme. Ten pat abu nusi­ kaltėliai keletą dienų ją ardė, kol pramušė apsauginį plieno apvalkalą. Per tą laiką abu vyrai ėmė jaustis blogai, juokinga lėkti pažintys komercinė manė, kad dėl apsinuodijimo maistu, tuo nė kiek neįtar­ dami savo grobio. Vėliau pažeistą kapsulę jie pardavė metalo laužo supirkėjui Devairui Ferreirai. Dar tą patį vakarą Devairas pastebėjo, kad jos viduje esanti medžiaga melsvai švyti, ir pamanė ją esant vertingą - gal net antgam­ tinę.

Kad niekas nepavogtų, jis saugojo kapsulę namuose, kur gyveno kartu su žmona Gabriela, taip pat davė jos detalių ir miltelių draugams bei šeimos nariams. Tarp jų buvo Devairo brolis, kuris šiek tiek cezio miltelių davė savo šešerių metų dukrytei. Sužavėta magiškai melsvo jų švytėjimo, mergaitė žaidė, apsipildama jais lyg kalėdiniais blizgučiais, šiek tiek radioaktyviųjų dalelių netgi nurijo.

JAV valstybinis terorizmas

Tuo metu du Devairo darbuotojai keletą dienų toliau ardė kapsulę, stengdamiesi ištraukti jos viduje buvusį šviną. Robert, dr. Trumpa branduolinės energetikos istorija 27 Gabriela pirmoji atkreipė dėmesį į didelius savo ir kitų šeimos narių negalavimus. Gydytojas ir jai sakė, jog tai alerginė reakcija į netinkamą maistą, bet ji buvo įsitikinusi, kad ją ir šeimą susargdino būtent toji neįprasta medžiaga, kuria visi taip žavėjosi.

Gabriela išprašė kapsulę iš kito metalo laužo supirkėjo, kuriam ji jau buvo perparduota, ir sėdusi į autobusą nugabeno į artimiausią ligoninę.

  • Žurnalistas Gintaras Visockas.
  • radical.lt archyvas: Ji/s: kreivi įvaizdžiai populiarioje erdvėje

Pats Devairas Ferreria išgyveno, nors buvo apšvitintas didesne cezio doze negu kitos keturios aukos. Per šį dvi savaites trukusį incidentą kapsulė buvo pažeista ir keletą kartų pažintys beprotiškas dienoraščiai iš vienos vietos į kitą, todėl keli miesto rajonai buvo užteršti taip, kad nemažai pastatų prireikė netgi nugriauti.

The Radiological Accident in Goiania. Nuo seno pavojais ir rizika garsėjančiame anglių gavybos sektoriuje įvyksta išties daug nelaimingų atsitikimų. Vien 32 didžiausios pasaulyje anglių šachtų ava­ rijos iš viso nusinešė beveik 10 žmonių gyvybių, o visi JAV anglių gavybos sektoriuje nuo metų įvykę nelai­ mingi juokinga lėkti pažintys komercinė pareikalavo net 15 aukų. Dėl dujų sukelto sprogimo Kinijos Bensi anglių kasykloje tąkart žuvo 1 angliakasiai. Tiksli šio spro­ gimo priežastis taip ir nebuvo nustatyta, nes per jį žuvo visi šių apylinkių gyventojai, tačiau manoma, kad nelaimę prišaukė prasta vamzdyno priežiūra arba, kas labai tikė­ tina, žmonių, mėginusių vogti naftą, tyčiniai veiksmai.

Nėra labai patikimas informacijos šaltinis, bet skaičiai išties iškalbingi. Ligų kontrolės ir profilaktikos cen­ trai Centers for Disease Control and Preventionm. Encyclopedia Britannica interneto versija. Ludington Daily News, m. Trumpa branduolinės energetikos istorija 29 įvyko netoli Rusijos miesto Ufos. Kai stambiame dujų vamzdyne greta atokios Transsibiro geležinkelio magistra­ lės atšakos ėmė pratekėti dujos, užuot suradę šio nuotėkio vietą ir suremontavę vamzdį, darbininkai tik padidino jame dujų slėgį.

Dėl to visame slėnyje, per kurį driekėsi vamzdynas, ėmė kauptis degus benzino ir propano-butano mišinys. Žmonės net už maždaug 8 kilometrų pranešė užuodžią dujų kvapą. Kaip tei­ gia Michailas Moisejevas, SSRS karinių pajėgų generali­ nio štabo viršininkas, abu lokomotyvai ir visi 38 vagonai nulėkė nuo bėgių ir sudegė. Per šią katastrofą žuvo žmonės, iš jų - vaikų. Pekine įsikūrusi Centrinė meteorologijos 39 Keller, Bill. The New York Times, m. Sputnik News. Mūsų valstybės tėvai — įkūrėjai gerai suprato, kad revoliucija neturėtų sukelti netvarkos.

Išlaisvindami savo šalį nuo metropolijos tironijos, jie tuo pačiu padėjo pamatus verslo ir teisiniams mechanizmams, panašiems į tuos, kurie veiksmingai veikė Didžiojoje Britanijoje. Dabar mes turime padaryti kažką panašaus — paimti viską, kas geriausia iš mūsų pačių sukurtos imperijos ir panaudoti pasaulio tautų suvienijimui, pašalinti didžiausius prieštaravimus, išgydyti žaizdas ir sumažinti atotrūkį tarp turto ir skurdo.

Kaip kažkada mūsų valstybės tėvai — įkūrėjai padarė, mes turime parodyti pilietinę drąsą ir ryžtingai atsisakyti senų visuomenės gyvenimo šablonų, kurie pasmerkė ištisas tautas kančioms ir skurdui. Mūsų uždavinys yra pakeisti imperiją į visuomenės modelį, kur lyderiai išmintingai vadovauja piliečiams. Norint pasiekti šį tikslą ir palikti mūsų vaikams pasaulį, kurį jiems bus garbė paveldėti, reikia pradėti nuo pagrindinis dalykų — transformuoti juokinga lėkti pažintys komercinė, ant kurių laikosi korporatokratijos valdžia ir galia — korporacijas.

Viską teks pakeisti: jų savęs identifikavimą ir tai, kaip jos apibrėžia savo tikslus, kaip plėtoja valdymo metodus ir aukščiausio lygio vadovų pasirinkimo kriterijus.

dating website informacija

Korporacijos viskuo priklauso nuo mūsų, žmonių, nes mes esame statybinė medžiaga jų intelektui ir stiprybei. Mes taip pat esame jų rinka: mes perkame tai, ką jos gamina ir savo lėšomis finansuojame jų idėjų ir tikslų įgyvendinimą. Tuo pačiu metu, kaip parodyta šioje knygoje, mes galime pasiekti puikių rezultatų, jei juokinga lėkti pažintys komercinė sau tikslą pakeisti korporacijų žalingus įpročius — mes, pavyzdžiui, sugebame priversti jas išvalyti pramoninėmis atliekomis užterštas upes, sustabdyti ozono sluoksnį ardančių priemonių gamybą, atsikratyti gėdingos diskriminacijos praktikos.

Dabar atėjo laikas pasimokyti iš mūsų pergalių ir pakilti į aukštesnį lygį. Turime imtis veiksmų — tokių, apie kuriuos kalbama šiuose puslapiuose — kad pabaigti darbą, kurį mūsų pirmtakai pradėjo aisiais, ir vis dar neužbaigtą. Gyvenimas pats ragina mus perimti estafetę iš mūsų valstybės tėvų — įkūrėjų ir iš visų tų vyrų ir moterų, kurie vykdė jų valią, iš tų, kurie netausodami savęs kovojo prieš vergiją, kurie neleido šaliai pražūti sunkiu 11 Didžiosios depresijos metu ir nugalėjo Hitlerį; tų, kurie gelbėdamiesi nuo priespaudos, patraukė pas mus ieškodami prieglobsčio ar geresnio gyvenimo, kuriems suteikė viltį didžiausi bendražmogiški principai, įtvirtinti šventuose kiekvienam amerikiečiui dokumentuose.

Išaušo valanda, kai mes turime sukaupti visą mūsų drąsą ir įvykdyti misiją, kurią jie mus įpareigojo.

Tada, m. Mane skatino noras išsipasakoti, visiems išsakyti tiesą apie įvykius, prie kurių aš prikišau rankas. Gyvenimas patvirtino mano siekimų teisingumą. Pakeliavęs su paskaitomis po Ameriką ir kitas šalis, atsakinėdamas į klausimus ir tiesiog bendraudamas su žmonėmis, kuriems iš tiesų rūpi ateitis, aš turėjau galimybę įsitikinti jų aistringu noru sužinoti tikras priežastis įvykių, vykstančių šiuolaikiniame pasaulyje.

Vardan jų atminties mes turime neleisti, kad ši nauja imperija sugriūtų ir ją pakeistų kita. Pakeiskime ją, kol dar nevėlu!

pažintys rüger vieno šešių

Po to įsimintino pristatymo Vašingtone, aš dažnai prisimindavau dviejų Pasaulio banko darbuotojų prašymą ir savo pažadą parašyti dar vieną knygą, kuri parodytų žalingas pasekmes tokių, kaip aš, ekonomikos smogikų, ir parodytų visiems neabejingiems kelią į geresnį pasaulį. Aš supratau, kad turiu tai padaryti. Taip aš supratau savo pareigą tiems, kurie perskaitė mano pirmąją knygą, tų dviejų žmonių sūnums, savo 23 metų dukrai ir visai jaunai kartai, kuriuos jie atstovauja.

Visiems jiems ir sau pačiam aš turiu žengti kitą žingsnį. Man buvo 26 metai ir aš jaučiausi apgautas gyvenimo. Širdis troško keršto. Dabar, žvelgiant atgal, galiu drąsiai teigti, kad savo darbą aš pasirinkau dėl pykčio, kuris virė mano viduje. Psichologiniai testai, kuriais aš buvau ilgas valandas tikrinamas Nacionalinėje saugumo agentūroje NSIparodė, kad manyje slypi ekonomikos smogiko potencialas. Kitaip tariant, labiausiai užslaptinta šalies šnipinėjimo organizacija manė, kad jei manyje siaučiančias aistras nukreipti reikiama kryptimi, aš būčiau naudingas vykdant imperijos plėtros misiją.

Taip aš gavau darbą tarptautinėje konsultavimo įmonėje Chas. Main MAIN — vienoje iš tų, kurios darė nešvarius darbus korporatokratijai. Aš buvau laikomas idealiu kandidatu trečiojo pasaulio užkariautojo vaidmeniui. Tačiau galiu pakartoti jas dar kartą — šie paaiškinimai tilps keliuose sakiniuose.

Mano tėvai buvo mokytojai privilegijuotoje privačioje vidurinėje mokykloje ir vertėsi ganėtinai kukliai, tačiau aš užaugau ten juokinga lėkti pažintys komercinė turtingų šeimų atžalų apsuptyje. Nuo ankstyvo amžiaus mane vienu metu baidė ir traukė dailiosios lyties atstovės — matyt dėl šios priežasties jos visada šalinosi manęs.

Aš nekenčiau koledžo, kurį turėjau lankyti tik todėl, pažintys programa android kodo mano tėvai to norėjo.

euro lotynų pažintys

Pirmą kartą sukilęs prieš jų valdžią, aš mečiau mokslus ir įsidarbinau stambiame miesto laikraštyje kurjeriu — tai buvo kaip tik man. Tiesa, po kurio laiko grįžau, prispaudęs uodegą, atgal į koledžą, kad išvengti šaukimo į karinę tarnybą. Aš vedžiau anksti, ir tai tik todėl, kad to norėjo mano išrinktoji — vienintelė moteriškos lyties būtybė, kuri galiausiai atsidavė man.

Po to trejus metus, vėl gi norėdamas išvengti karinės tarnybos, aš praleidau Amazonijoje ir Anduose varganu Taikos korpuso savanoriu. Aš visada laikiau save tikru patriotu, atsidavusiu savo šaliai, kas tik dar labiau kurstė mano pyktį. Mano protėviai dalyvavo Nepriklausomybės kare ir beveik visuose karuose, kuriuose kariavo JAV. Mano šeima visada palaikė konservatyvias respublikonų idėjas.

Išmokęs pirmąsias pilietiškumo pamokas 13 Th. Paine ir Th. Aš negalėjau nesipiktinti, kai šios idėjos buvo išduodamos Vietname, kai jas žemino slapti vyriausybės sandoriai su stambiomis naftos kompanijomis — man teko pamatyti savo akimis, kaip to pasekoje negailestingai naikinami Amazonės miškai ir pavergiamos gentys, gyvenančios tose vietose.

Kodėl aš pasirinkau ekonomikos smogiko kelią? Argi tai ne reiškė savo idealų išdavimo?

Juoda greičio pažintys šalia Anykščiai Lietuva

Dabar, pridėjęs ranką prie širdies, galiu prisipažinti, kad šis darbas žadėjo daugelio mano svajonių išsipildymą: pinigus, valdžią, gražias moteris, ir dar keliones pirmąja klase į juokinga lėkti pažintys komercinė egzotiškus pasaulio kampelius. Žinoma, mane užtikrino, kad neteks daryti nieko neteisėto.

Žodžiu, dirbk savo darbą deramai, ir tau bus garantuota šlovė ir pagarba, pakvietimai skaityti paskaitas universitetuose ir karališkas pažinčių svetainė veido atpažinimo visur, kur tik pasirodysi. Taip kalbėjo protas, o širdis šnibždėjo, kad šis kelias buvo pilnas pavojų ir bėdų, todėl įtikinėdamas save šio darbo žavesiu, man atrodė, kad žaidžiu pats su savimi.

Bet aš tikėjau, kad būsiu laiminga išimtis. Taigi, pakeliui į Aziją, mano paskyrimo vietą, aš ketinau iš pradžių keletą metų naudotis visais savo darbo privalumais, o tada demaskuoti šią ydingą sistemą ir tapti didvyriu. Aš visada buvau idealus sūnus, išskyrus pabėgimą iš juokinga lėkti pažintys komercinė. Ir dabar aš jaučiau — atėjo laikas pasiimti jėga iš gyvenimo tai, ko jis iki šiol man nedavė.

Mano pirmąja auka turėjo tapti Indonezija… Didžiausia pasaulyje salų valstybė, Indonezija užima salyną iš daugiau nei salų, išsibarsčiusių milžiniškoje erdvėje nuo Pietryčių Azijos iki Australijos. Šalyje gyvena apie skirtingų etninių grupių, kalbančių daugiau nei vietos kalbomis ir dialektais. Gyventojai yra daugiausia musulmonai, šio tikėjimo atstovų Indonezijoje yra daugiau nei bet kurioje kitoje pasaulio šalyje. Kennedy teikė Azijai antikomunizmo bastiono vaidmenį ir padėjo Azijos šalių vadovams kurti savo imperijas šiuo principu.

Tačiau gyvenimas apvertė aukštyn kojom Kennedy planus. Dar gerokai prieš paties prezidento nužudymą, Vietnamo karas tapo katastrofa JAV. Indonezijai buvo teikiamas pagrindinis vaidmuo šioje strategijoje. Lemiamas veiksnys pasirenkant šią šalį buvo tai, kad valstybės vadovas, prezidentas Haji Mohammed Suharto, įgijo reputaciją kaip neperkalbamas antikomunistas, kuris nevengė žiauriausių metodų vykdydamas savo politiką.

Jis išgarsėjo tuo, kad būdamas Indonezijos armijos vadovu, m. Po to sekusios kruvinos skerdynės nusinešė nuo iki tūkstančių indoneziečių gyvybių, kuriuos įtarė ryšiais su komunistais — tai buvo vienos iš kruviniausių amžiaus masinių žudynių, kurios gali būti drąsiai prilygintos Hitlerio, Stalino ir Mao Czeduno politinėms represijoms.

Dar apie milijonas žmonių šalyje buvo uždaryti į kalėjimus ir stovyklas. Ant antikomunistinių nuotaikų bangos m. Suharto tapo Indonezijos prezidentu. Iki mano atvykimo į šalį, Amerikos užsienio politikos tikslai Indonezijos atžvilgiu jau buvo aiškūs: užkirsti kelią komunizmo plitimui ir visais įmanomais būdais remti prezidentą Suharto. Buvo manoma, kad jis tarnaus Vašingtono interesams taip pat, kaip ir Irano šachas. Šie du politikai buvo daug kuo panašūs: gobšus, pasipūtę, žiaurūs.

Mes gi ne tik troškome Indonezijos naftos, bet taip pat ir norėjome, kad ši šalis taptų sėkmingo antikomunistinio režimo pavyzdžiu likusiai Azijai ir visam islamo pasauliui. Konsultacinės firmos, kuri buvo mano darbdavys, užduotis buvo sukurti integruotų energetikos sistemų projektą, kuris leistų Suharto ir jo draugeliams iš vyriausybės greičiau išvystyti Indonezijos pramonę, dar labiau pripildyti savo kišenes, ir, žinoma, išlaikyti Amerikos viešpatavimą šalyje daugeliui metų.

Indonezija gali tapti mūsų galingu sąjungininku. Nepamirškite apie tai, įgyvendindami mūsų pagrindinį planą. Pagal juokinga lėkti pažintys komercinė meto papročius Džakartoje dauguma vyriausybinių įstaigų atsidarydavo anksti, jau 7. Maždaug vidudienį, tarnautojai darė pertrauką, kad šiek tiek užkąsti, išgerti kavos ar arbatos, o pietavo pasibaigus oficialiai darbo dienai. Aš įpratau iki to laiko greitai grįžti į viešbutį, užsidėti glaudes ir eiti į baseiną, kur užsisakydavau bare sumuštinį su tunu ir atšaldyto vietinio alaus Bintang Baru bokalą.

Ir nors aš reguliariai tampydavau su savim portfelį, prikimštą darbinių dokumentų, sukauptų po daugelio dalykinių susitikimų, tai buvo grynai savęs apgavimas. Mane labiau traukė kiti užsiėmimai — aš tobulinau savo įdegį ir aistringai žvalgiausi į jaunas gražuoles viliojančiais bikiniais. Jos daugiausia buvo amerikietės, nuobodžiaujančios žmonos darbuotojų ir inžinierių, dienas leidžiančių tolimose statybvietėse, arba vadovų, sėdinčių biuruose pačioje Džakartoje.

Labai greitai viena iš šių žavių moterų sužavėjo mane, maždaug mano amžiaus ir aiškiai su rytietiško kraujo priemaiša. Ji išsiskyrė ne tik grakščiu, lieknu kūnu, bet ir stebėtinai draugišku nusiteikimu.

Ji/s: kreivi įvaizdžiai populiarioje erdvėje

Jos laikysenoje ar man pasiųstoje šypsenoje matėsi kažkas viliojančio, tarsi ji kviestų mane flirtuoti. O aš, kaip kvailys, sutrikęs nusigręždavau ir, tikriausiai, net parausdavau, keiksnodamas pernelyg puritonišką išsiauklėjimą, kurį man davė tėvai. Esu tikras, kad tai buvo japonas. Truputį pakalbėję apie kažką, ši pora paprastai dingdavo, o aš, kad ir kaip ieškodavau, niekada jų nesutikau nei kartu, nei atskirai — nei viešbučio bare, nei restorane, nei kur nors kitur. Tokia beveik "normali".

Paraštinė, bet suprantama, beveik priimtina. Ir juokinga lėkti pažintys komercinė "beveik" gąsdina. Nes kyla pavojus, kad kaip socialinė norma įtvirtintas privalomas heteroseksualumas, galimas daiktas, nėra joks Dievo valios atspindys ar "natūralus" evoliucijos rezultatas.

Savo tikrą ar tariamą meilę "Tatu" dainininkės pateikia kaip maištą prieš sustabarėjusį materialistinį suaugusiųjų pasaulį.

privatus vaikų darželis

Neatsitiktinai dainos "Ja sošla s uma" arba "All the Things She Said" videoklipas sukonstruotas merginų ir likusios visuomenės supriešinimo principu. Šlapios ir todėl bejėgės, gal net verkiančios, jos blaškosi už tinklinės tvoros it užspeisti narve žvėreliai. Kitapus panoptikumo stovi sustingusių įvairaus amžiaus vyrų ir moterų minia su lietsargiais. Jie laikosi taisyklių, todėl turi "stogą". Iš saugaus atstumo jie rūškanais pažintys limeriko sritis stebi pasikartojantį vyksmą narve: bučinius ir desperatišką daužymąsi į sieną.

Techniškai žiūrint, tokia opozicinė juokinga lėkti pažintys komercinė struktūra atrodo gana nuobodi: minia nejuda, nes jos funkcija – įkūnyti nepajudinamas normas ir aplinkos spaudimą; merginos juda daug ir chaotiškai, bet labai ribotoje, kone kalėjimo kameros, erdvėje. Pabaigoje jos tarsi išsivaduoja iš aptvaro, bet atsivėrusi "laisva" erdvė – pernelyg tuščia ir abstrakti. Taigi niekas iš esmės nepasikeičia. Tačiau į spąstus pakliuvusių paauglių vaizdinys žadina "gelbėtojiškus" žiūrovų instinktus – taip neseniai pusė Lietuvos "gelbėjo" į korupcijos voratinklį įsipainiojusį prezidentą.

Tačiau į kokias pinkles iš tiesų pateko "Tatu"? Atsakymas glūdi grupės pavadinime. Duodamos interviu populiariam Rusijos jaunimo žurnalui dainininkės aiškino, kad jų grupės pavadinimas reiškia "Ta liubit tu" "Ta myli tą".

Ant šios tikros ar tariamos meilės pamatų ir statomas "Tatu" karjeros rūmas. Beje, perėjusi milijonus ekranų, spaudos mašinų padauginta iki begalybės, priešprieša "tikra – netikra" netenka prasmės – viskas vis tiek sumontuota ir sumedijuota. Koks simuliakro "tikrumo" laipsnis?

  • Aikštė, "Akropolis", "Europa", televizijos "Džiunglės"?
  • čečėnija | SLAPTAI

Romantinės meilės modelis vis dar valdo Vakarų kultūrinę vaizduotę, bet pragmatiškai vartotojų visuomenei vis sunkiau dėl jos aukotis. Juk daug paprasčiau, kai "angelai širdeles skaičiuoja" "Bavarija". Kam iki kraujo kovoti dėl mylimosios, jei galima tiesiog kartu gyventi? Tačiau romantinio individo maišto prieš visuomenę nostalgija niekur nedingo – ir šią nišą puikiausiai užpildo "Tatu".

Ji suteikia tai, ko šiandienos vartotojai labiausiai trokšta: tikrą istoriją. Ir nesvarbu, kad ji surežisuota, kad viskas galbūt yra netgi priešingai pasak gandų, abi merginos turi vaikinus, o viena netgi laukiasitačiau tas jausmo "nuoširdumas", "autentiškumas" ir atviras demonstravimas vis dar nepraranda vertės masinėje sąmonėje. Pridėję tokį populiarių mitų rinkinį kaip "širokaja ruskaja duša", laukinis Rytų seksualumas ir vaikiškas naivumas, gausite sprogstamąjį popkultūros mišinį.

Kad šie stereotipai vis dar gajūs, įrodo dainininkė Ruslana iš Ukrainos, sėkmingai įvaizdinusi seksualią Rytų Europos "laukinukę" ir laimėjusi "Eurovizijos" konkursą.