Pereiti prie turinio

Pajėgumų perdavimas. Informacijos technologijų sprogimą primenanti plėtra smarkiai padidino kai kurių privilegijuotų asmenų ir grupių komunikavimo galimybes. Komunikavimo priemonių atžvilgiu Bažnyčia turi du tikslus. Interneto transnacionalinis pobūdis, gebėjimas peržengti sienas ir jo vaidmuo globalizacijoje reikalauja tarptautinio bendradarbiavimo nustatinėjant standartus bei kuriant mechanizmus, skatinančius bei apsaugančius tarptautinį bendrąjį gėrį [38]. Artimiausios ateities prognozė Čia, kaip ir viešojoje nuomonėje dėl bitkoino normos, pozicijos skiriasi. Vadovaudamiesi tokiais bendrojo gėrio reikalavimais, nepritariame viešosios valdžios mėginimams blokuoti priėjimą prie informacijos — internete ar kitose visuomenės komunikavimo priemonėse, — kadangi ji, valdžios akimis, kelia jai grėsmę ar stato ją į keblią padėtį, taip pat manipuliuoti viešuomene skleidžiant propagandą bei dezinformaciją, varžyti teisėtą raiškos bei nuomonės laisvę.

internetinė šiandienės visuomenė

Ypač pagirtinos jo nenuilstamos pastangos aprėpti turiningo Visuotinės Bažnyčios gyvenimo panoramą, remiantis krikščioniškųjų informacijos agentūrų duomenimis, ir nuolatinis jo dėmesys žmogaus gyvybės bei orumo apsaugos tematikai, sustiprinamas asmeniško tikėjimo liudijimo.

Nepamainomas kūrybingumas, tvirtos dorinės nuostatos ir gebėjimas bendradarbiauti įgalino ją pavyzdingai įgyvendinti kilnią žiniasklaidos misiją: stiprinti regioninę ir bendruomeninę savimonę, sykiu branginant sveiką krikščioniškosios ir tautinės kultūros dermę.

internetinė šiandienės visuomenė

Jos idealai ir įdirbis testiprina visus, kuriems rūpi viešas tiesos žodžio skelbimas, pirmiausiai — jos mylimus kolegas ir ilgamečius bendradarbius.

Net nežinodami autorės, dažnai gėrimės jos sukurtais plakatais, krikščioniškųjų jubiliejų bei švenčių ženklais, emblemomis, interneto svetainių vizualiniais sprendimais.

Ji vaisingai darbuojasi, kurdama vaizdinius pasakojimus, iliustruodama bei apipavidalindama įvairius leidinius.

Savo kūryba ji padeda įtaigiai pristatyti visuomenei palaimintąjį Jurgį Matulaitį, mokantį mus nugalėti gerumu ir tarnauti kitiems savo talentais. Bryanui BRADLEY, iš JAV atvykusiam ir jau septyniolika metų Lietuvoje gyvenančiam nepriklausomam žurnalistui, įvairių tarptautinių naujienų agentūrų bei redakcijų bendradarbiui, už ilgametį žinių apie Lietuvos visuomenę, ekonomiką ir kultūrą skleidimą užsienio, tarptautinėje ir Lietuvos žiniasklaidoje, sąžininga žurnalistikos veikla ieškant tiesos ir liudijant Dievo darbuotę žmonių gyvenime.

internetinė šiandienės visuomenė

internetinė šiandienės visuomenė Kęstučiui K. GIRNIUI už ilgametę, plačią analitinės žurnalistikos ir tiriamąją veiklą bei įkvepiantį pilietinės atsakomybės pavyzdį, iškeliant garbingus istorinius tautos ginkluoto ir dvasinio pasipriešinimo puslapius, skvarbiu apžvalgininko žvilgsniu įtvirtinant nekompromisines politikos nuostatas, pagal geriausias Ateitininkijos tradicijas puoselėjant internetinė šiandienės visuomenė krikščionišką požiūrį į tautos ir kultūros vertybes.

Daliai JAZUKEVIČIŪTEI už ilgametį nekonformistinį žurnalistikos darbą, ypač už pastarųjų metų bioetikos kontroversijų akivaizdoje savaitraštyje Veidas paskelbtas publikacijas, puoselėjančias žmogiškąjį orumą bei pilietinę atsakomybę, ir už įžvalgią modernaus žmogaus dvasinio alkio refleksiją, kūrybišką krikščioniškųjų vertybių perteikimą, Internetinė šiandienės visuomenė vaidmens nūdienos gyvenime atskleidimą.

internetinė šiandienės visuomenė

Pauliui V.