Pereiti prie turinio

Ūsas, T. Uselis pasiūlė bitininkams deleguoti į valdybą savo kandidatus ar iškelti savo kandidatūras, kurias būtų galima apsvarstyti, tačiau susirinkime pirmininkaujantis K. Gąsdinimo poza panaši į nuodingos gyvatės, dėl to žmonės dažnai jų bijo ir negailestingai naikina.

suvirpinti pažintys app ios

Lietuvos bitininkų sąjungos ataskaitinis rinkiminis susirinkimas — m. Valdybos nariai: V. Arbutavičius, B.

Budreckienė, L. Galvonas, J. Juodvalkis, J. Olekas, A. Paliutis, R. Šemeklis, D. Tamašauskienė, K. Ūsas, T. Susirinkimas dėl pandemijos ir karantino šiais metais buvo organizuotas nuotoliniu būdu.

Smagu, kad susirinkimas praėjo sklandžiai.

patarimai pažintys anglas

Uselis pristatė darbo gaires, paminėjo, kad pagrindiniai prioritetai bus greitasis pažintys chelmsford 2021 interesų gynimas, bičių produktų marketingo gerinimas, bitininkų kvalifikacijos kėlimas.

Taip pat pabrėžė, kad LBS veikla priklausys nuo išrinktos valdybos sklandaus darbo, kad turėtų būti sudarytos įvairios komisijos, į kurias valdybos nariai galės įtraukti ir kitus aktyvius bitininkus, bei kad būtina atgaivinti bitininkų draugijas. Pristatė valdybos narius ir paminėjo konkrečias sritis, kuriose jie galėtų išnaudoti savo potencialą: V.

Arbutavičius — informacinė sklaida ir viešieji ryšiai; B. Budreckienė — pagalba draugijoms, projektų įgyvendinimas; L. Galvonas — ekologinės bitininkystės, bičių produktų marketingo klausimai; J. Oleka — ryšiai su valstybinėmis įstaigomis; A. Paliutis — bičių sveikatingumo klausimai; R. Šemeklis — veislininkystės ir bičių produktų marketingo klausimai; D. Tamašauskienė — veislininkystės klausimai; K. Ūsas — teisiniai klausimai ir bičių produktų marketingo klausimai; T. Vaičiūnas — profesionalios bitininkystės klausimai greitasis pažintys chelmsford 2021 ryšiai su užsienio organizacijomis.

top 5 pažinčių guru

Mano nuomone, į susirinkimą galėjo būti pakviesta daugiau svečių, o buvo pakviestas tik vienas svečias — bitininkas, euro parlamentaras J. Nors, kiek žinau, norą dalyvauti susirinkime buvo išreiškę ir daugiau bitininkų, bitininkų organizacijų, manau, kad, jei būtų nutarta leista prisijungti po vieną narį iš kiekvienos organizacijos, tikrai niekas nebūtų nukentėjęs, o balsavimas būtų buvęs toks pat sklandus kaip ir buvo, nes iš susirinkime dalyvavusių 51 dalyvio reikėtų atimti tik balso teisės greitasis pažintys chelmsford 2021 dalyvių skaičių ir tiek žinių.

Susirinkime buvo paliestas klausimas ir dėl kandidato į LBS prezidentus A. Šiaulių bitininkų draugijos pirmininkas paaiškino, kad A. Mockevičius atsiėmė savo kandidatūrą, todėl jis ir nebuvo siūlomas nuo draugijos.

Uselis, kuris programoje jau buvo įvardinęs galimus savo komandos narius, todėl, manau, būtų buvę tikslinga pakviesti juos į susirinkimą, kad dalyviai prieš balsavimą galėtų užduoti klausimus būsimiems valdybos nariams, tačiau jie pakviesti nebuvo ir su jais artimiau susipažinti bitininkai negalėjo.

online pažintys mėginys laiškus

Uselis pasiūlė bitininkams deleguoti į valdybą savo kandidatus ar iškelti savo kandidatūras, kurias būtų galima apsvarstyti, tačiau susirinkime pirmininkaujantis K. Spietyla to padaryti neleido, motyvuodamas tuo, kad dalyviai jau prabalsavo ir kad bus balsuojama už pateiktą bendrą valdybos narių kandidatūrų sąrašą, o ne už kiekvieną kandidatą atskirai. Todėl iš dalies buvo atimta teisė kitiems bitininkams patekti į valdybą.

pažintys java programos

Bet yra kaip yra, viliuosi, kad ateityje naujai išrinkta valdyba dirbs žymiai skaidriau ir daugiau dėmesio skirs paprastiems bitininkams.