Pereiti prie turinio

Todėl, jei jau turite nedidelį vokiškų žodžių žodyną, pabandykite derinti naujus mokomus žodžius prasme su žinomais žodžiais sakinių forma. Iš viso L.

Apeliacijos

Rekẽtės k. Privačiai pasiruošęs, m.

Lietuvos universitete Kaune m. Studentaudamas buvo ir K. Būgos ruošiamo lietuvių kalbos žodyno sekretorium. Jono Jablonskio rekomenduotas ir gavęs Švietimo ministerijos stipendiją, m.

ieško soulmate pažintys

Leipzigo universitete, Vokietijoje, studijavo baltistiką, lyginamąją indoeuropiečių kalbotyrą, o taip pat ir slavistiką. Čia jo profesoriai buvo J. Gerulis, R. Trautmannas, K. Meyeris, H. Junkeris, J. Hertelis, Heinzė, H. Drieschas ir kiti, o fonetikoje tobulinosi pas E. Sieversą ir m.

Свежие комментарии

Geschichte des žemaitischen Sprachgebiets. Vilniaus universiteto docentas ir ekstraordinarinis profesorius.

beisbolo terminologija

Per savo palyginti netrumpą universitetinio darbo laikotarpį A. Salys žymia dalimi prisidėjo prie lituanistų, baltistų ir kitų kalbininkų paruošimo.

Šalia universitetinio darbo, A. Salys, be kitko, reiškėsi ir kitoje akademinėje, o taip pat ir visuomeninėje kalbinėje veikloje. Daug laiko A. Salys skyrė ir praktinei kalbinei veiklai, dirbdamas lietuvių bendrinės kalbos kultūros bei puoselėjimo darbą. MLA Rytų Europos kalbų ir literatūrų bibliografijos redaktorius.

Welcome to Scribd!

Priklausė eilei mokslo draugijų : be jau minėto Lituanistikos instituto, Latviešu Filologu Biedrībai m. Ir paskutinėmis savo gyvenimo dienomis rūpinosi lietuvių kalbos likimu. Prieš mirtį, be kitko, pareiškė žodžiai paimti iš teksto dokumentiniam filmui, vaizduojančiam pokalbį su A. Pažymėjo, kad Lietuvoje pastebėjęs užsidegimo lietuvių kalbos tyrimo darbui, varomam plačia ir šakota vaga.

Salys mirė m.

pažinčių privalumai ir trūkumai

Filadelfijoje ; ten ir palaidotas. Salio kalbinę veiklą žymia dalimi nulėmė to laiko gyvenimas, jo aplinkybės. Ypač iš pradžių, trūkstant specialistų, A. Saliui teko dėstyti universitete daugelį dalykų : kalbotyros įvadą, baltų kalbotyros įvadą, lyginamąją indoeuropiečių kalbų gramatiką, lietuvių kalbos dialektologiją, latvių kalbą ir kita ; taip pat nevieną epizodinį kursą pavyzdžiui, tarties ydas, Vilniaus krašto vietoves.

Atvykęs į JAV duonos kąsnio pelnytis, turėjo pereiti į slavistiką ir mokyti rusų ir lenkų kalbų, greitasis pažintys 2 spielen rusų kalbos istoriją, slavų kalbų lyginamąją gramatiką ir greitasis pažintys 2 spielen ; tačiau teko dėstyti greitasis pažintys 2 spielen pat kiek ir baltistikos lietuvių, latvių, prūsų kalbas.

Dažniausios frazės

Pedagoginis universiteto darbas, kuri A. Salys vis rūpinosi gerai atlikti 2, ir ypač anuometinei visuomenei buvusi labai aktuali kalbinė praktika, kuri, kaip ir pats A. Salys pasisako, jį visą laiką traukė 3, atėmė jam labai daug laiko, kurio jau buvo nelengva nulykyti grynajai teorijai, tiriamojo pobūdžio veikalams.

Salio kalbotyriniai principai bei kalbinio darbo metodas paveldėti iš jo mokytojų, ypač K. Būgos ir J. Jablonskio, nors paskui ir savarankiškai prisitaikyti.

 1. Nusivylimų online dating
 2. Raumenų ir sąnarių skausmai su hepatitu C Sąnariams ir raumenims skauda kojas Kaip Benas futbolą mokėsi žaisti Rugsėjis.
 3. metus be jokio seimo Pilsudskis lietuvių - PDF Kostenfreier Download
 4. Greitasis pažintys tel avivas
 5. Gramatika - 2 psl. - Rašto darbas - radical.lt
 6. Pažintys apatinių galūnių paralyžius moters
 7. MEZON – NERIBOTAS 4G LTE INTERNETAS
 8. Gūžtelėjau pečiais.

Salys pasižymėjo plačia erudicija 4 ir reiškėsi keliose kalbotyros srityse. Jo pagrindinė specialybė buvo lietuvių kalbos tarmėtyra, kuri, kaip ir pats pasisako, daugiausia jį domino 5.

Uploaded by

Į ją įsitraukė, K. Būgos paskatintas, jau studentaudamas ir dirbdamas Būgos ruošiamo lietuvių kalbos žodyno sekretorium. Jo prašomas tada A. Salys apėjo žemaičių tarmines ribas tarp dounininkų ir dūnininkų, o paskui taip pat tarp aukštaičių ir žemaičių 6.

Ir jo disertacija iš tarmių srities—nagrinėjanti žemaičių tarmių ploto, jo kitėjimo raidą. Tai pirmas platesnis mokslinis darbas, skirtas šiai sudėtingai ir ligi šiol tebenagrinėjamai problemai, kurios sprendimas faktiškai privalo ir kitų mokslo sričių pagalbos ir kuriai aiškinti kalbininkas čia tegalėjo duoti tik dalinį savo įnašą.

Salys pirmas paruošė ir pilnesnę viso lietuvių kalbos tarmių ploto apžvalgą — vadovėlį studentams 7.

Свежие записи

Tai yra jo universitetinių paskaitų santrauka išleista rankraščio teisėmis. Nors A. Salys čia rėmėsi tradicine K. Jauniaus tarmių klasifikacija, bet jis papildė, patikslino ir detalizavo tarmių suskirstymą, davė ryškesnį ir tikslesnį tarmių vaizdą, kartu paruošdamas ir pirmą lietuvių kalbos tarmių žemėlapį.

Remdamasis ypač tikriniais vardais, užrašytais senosiose kronikose bei dokumentuose, jis nustatė, rodos, patikimą kai kurių tarmių izoglosių atsiradimo laiką. Pažintys kažkas visoje šalyje savo žodį tarmių skirstymo ir jų aprašo bei raidos požiūriu A. Salys davė Lietuvių Enciklopedijos XV tome, kur kritiškai pasisakė ir dėl jaunųjų Lietuvos dialektologų pasiūlytos struktūrinės lietuvių kalbos tarmių klasifikacijos.

 • Pajūrio sautendas greitasis pažintys
 • Greitasis pažintys lilis 50 metų
 • Kaip pasakyti jei jūsų pažintys melagis
 • Vokiečių-rusų žodynas Norime, kad vokiečių-rusų žodynas būtų geriausias internetinis žodynas nemokamai!
 • Siųsti atidarytuvai už online dating
 • Splndolio' spaust.

Salio pagrindine specialybe glaudžiai susijusi fonetika, kuria jis visą laiką domėjosi. Suorganizavo Lietuvos universitete fonetikos laboratoriją, skaitė ten bendrosios ir lietuvių kalbos fonetikos paskaitas, paskelbė straipsnių daugiausia Lietuvių Enciklopedijoje apie lietuvių kalbos garsus ir priegaidės, fonetiką ir rašybą. Salys labai domėjosi lietuvių asmenvardžiais ir vietovardžiais. Tą jo susidomėjimą bus sukėlęs K. Būga, kurio paskaitų jis klausė ir kuris tuo metu rašė savo Aisčių praeitį vietų vardų šviesoje 8, tai susiedamas su dėstomuoju kursu 9.