Pereiti prie turinio

The first to respond was Rev. Geometrinės A rūšys: Tastigmaūzmas, atvaizdo lauko kreivis, fdistorsija, f koma, T sferinė aberacija.

Neutralumas buvo iš esmės aktyvios Stalino politikos išdava. Mūsų nesusijungimas iki karo su Vakarų civilizacijos pagrindinėmis visuomenėmis, kaip tai įvyko Lenkijoje, - tai irgi yra vienas iš pagrindinių mūsų ikikarinės politikos nuostolių. Sveikindamas jus aš noriu pasakyti, kad viso pasaulio žmonės su lūkesčiu žiūri į jus, jie žiūri į Lietuvos visuomenę, kuri laiko demokratijos egzaminą, manau, laiko ir išlaiko jį gana neblogai.

Ačiū jums už dėmesį. Aš visuomet stengiuosi suprasti visus procesus, mažus ir didelius įvykius arba juos įvardyti praktiškai. Panašiai aš vertinu komunizmą. Šiai kompanijai man nereikia įrodinėti, kad ta sistema daugeliui šalių ir tautų buvo primesta dominuojant rusams ir sovietams.

Pats Stalinas, be kita ko, manė, kad Lenkijai jis tinka kaip karvei balnas. Man asmeniškai teko pažinti praktinę komunizmo vertę. Per trisdešimt metų teko fiziškai su juo kovoti. Taip pat aš pažinojau daugelį tos sistemos teoretikų, netgi ir šios santvarkos kūrybos šalininkų įvairiose pasaulio vietose. Jie iš saugaus atstumo grožėjosi ta sistema, bet kai šiek tiek prie jos priartėdavo, prarasdavo bet kokį susidomėjimą ja.

Komunizmas - tai įvairių problemų kompleksas. Komunizmas - tai demagoginės, populistinės kovos ideologija, dažnai dėl teisingų tikslų, bet dar dažniau tik dėl valdžios.

andriejus ir andrea realaus pasaulio dc dar pažintys

Nelaimei, kartais jis padėdavo užgrobti valdžią. Komunizmas - tai įvairus socialinių santykių įvairiose šalyse ir žemynuose klimatas. Būtų galima ilgai vardyti po šiuo pavadinimu slypinčius reiškinius ar ligas.

Dar daugelį dešimtmečių bus daug konferencijų ir įvairių susitikimų, skirtų nagrinėti šiam įvairialypiam reiškiniui. Mūsų šios dienos susitikimą aš suvokiu kaip fragmentinę diskusiją su išvadomis dėl komunizmo nusikaltimų, padarytų patiriant tiesioginę rusų, sovietų įtaką.

Taip apibrėžti komunizmo nusikaltimai - tai milijonai aukų, tai kraujo klanas, tai ideologija, kuria šie nusikaltimai rėmėsi, tai visuomeninis klimatas, palankus nusikaltimams.

Už šiuos nusikaltimus iki šiol nenubausta, o tai kvietimas daryti kitus nusikaltimus. Fašizmas turėjo savo Niurnbergą, o komunizmas vis dar nėra pasmerktas. Tai milijonai aukų, tai daugiau, negu pareikalavo du pasauliniai karai. Čia taikos metu mirė daugiau žmonių nei kruviniausiuose karuose. Toks gigantiškas nusikaltimas, už kurį nenubausta, verčia abejoti teisingumu ir pasaulio sandaros tikslingumu.

Fašizmas ir komunizmas - tai dvi to paties medalio pusės. Vienas rėmėsi nacionaline tvarka, o kitas - klasine. Komunistinėje mąstysenoje nebuvo vietos nei Dievui, nei etikai, viską turėjo sureguliuoti beatodairiška klasių kova.

andriejus ir andrea realaus pasaulio dc dar pažintys

Komunistai sakė, kad jie valdą darbininkų klasės vardu. Toji visuomeninė grupė privalėjo turėti teisę daryti įtaką istorijos formai.

Uploaded by

Tai turėjęs būti istorijos variklis. Naujausiųjų laikų mesijo atmaina.

Pietro U. William R. XVIII a.

Taip naiviai ir demagogiškai buvo pažadėta, bet juk esant tokiai konstrukcijai nuo pat pradžių buvo aišku, kad tai sukurs pavojingą oligarchiją ir negalės duoti nieko gero be konkurencinės ir organizuotos kontrolės. Šiai ideologijai buvo priešinamasi įvairiose vietose ir įvairiu laiku, taip pat teko sumokėti įvairią kainą. Pagrindinis smūgis šiai ideologijai buvo 10 mln.

Tada paaiškėjo, kad darbininkų klasė, nors ir yra varomoji permainų jėga, neveda jų į komunizmą. Juk permainos vyksta ne ta kryptimi, kurios norėtų politinių biurų valdininkai, prakeiktoji liaudis gali reikalauti savo teisių.

Komunistai liko be ideologinių kelnių. Kitas komunizmo veidas buvo utopijos kūrimas. Tai turėjo būti visuomeninės laimės santvarka, ateistinė Dievo karalystė žemėje. Laimė turėjo ateiti į ją, o nusikaltimai buvo vykdomi dabar. Žmonėms buvo lengviau žiūrėti į šios dienos nusikaltimus, kai jiems buvo pateikiamas laimės vaizdas ateityje.

Geri literatūros simboliai. Mėgstamiausi mūsų amžininkų literatūros simboliai

Pavieniai asmenys taip pat neturėjo galimybės jungtis į nepriklausomas organizacijas. Mirusiuosius laidojo kapinynuose ir pilkapynuose nedegintus. Čiatura -gruzinų rašytojas, visuom. Gruzijos mokslų akademijos narys. Poemoje Georgijus Šeštasis m. Parašė istorinių romanų LašarelaIlga naktisCotnė m.

Romane Kelionė į tris laikus m. Dar sukūrė eilėraščių. Margiani išvertė kalba Donelaičio Metus m. Choni Kutaisio rajonas - m. Vertingiausia kūrybos dalis - peizažiniai eilėraščiai. Juose aukštino gimtojo krašto gamtos grožį, istorinę praeitį, reiškė patriotinius jausmus. Parašė eilėraščių apie Tbilisį. Kūrybai būdinga lyriškumas, romantizmas, giedra nuotaika. Lietuvių kalba išleistas A eilėraščių rink. Poezija m. DaliJuodišienė abatas lot. Iš pradžių buvo renkamas vienuolių ir tvirtinamas vyskupo.

Didėjant vienuolynų valdoms A tapo tiesiogiai pavaldūs popiežiui. A turi privilegiją per liturgines apeigas ir bažn. Kelios A sudaro fedraugiją, kuriai vadovauja abatas pirmininkas, o fedraugijos kongregaciją jai vadovauja abatų pirmininkų renkamas abatas primas. Pavaldi popiežiui. Abava, upė Latvijoje; Ventos dešinysis intakas.

Ilgis km, baseino plotas km2. Didžiausi intakai: Amula, Imula, Viesata visi kairieji. Gyvena Rusijos federacijos Karačiajų ir Čerkesų Respublikoje m.

I S S N X. Archivum Lithuanicum 14 - PDF Kostenfreier Download

Iš viso žm. Kalba kaukaziečių kalbų šeimai priklausančia abazų kalba, kabardinų, čerkesų ir rusų kalbomis. Dauguma musulmonai sunitai. Skiriamos tapantų ir škurajų etn. Iki XIV a. Pradėtas kaldinti Persijoje iš pradžių masė - 7,7, vėliau - 4,66 g. Naudotas ir Gruzijoje bei Afganistane. XIX a. Afganistane kaldinta sidabrinė ir varinė moneta buvo lygi 20 Tpaišų.

Projektuoja ir gamina elektros gamybos ir paskirstymo įrenginius, elektros montavimo, ventiliacijos, kuro paskirstymo, pram. A sudaro apie bendrovių daugiau, kaip šalių; ir Lietuvojedaugiau, kaip darbuotojų. Bendroji apyvarta 30,1 mlrd. JAV dol. Centrinė būstinė Ciuriche. Gyvavo Nariai: A. Faltskog vokalasA.

Lyngstad-Fredriksson vokalasB. Ulvaeusas gitara, vokalas; ansamblio vadovas, vadybininkas ir dainų autorius ir B. Anderssonas vokalas, klavišiniai; dainų autorius. A kūriniai melodingi, paprasti, skaidrios harmonijos, interpretacija muzikali, intonaciškai tiksli. Audronė Jurėnaitė 'Abbadid TAbadidai. Dublinas - m.

Klausyk tu Ožka, su tavim normalus bachūras nori susipažinti

Abbadia pilis Prancūzijos Baskijaprancūzų keliautojas. Parašė Etiopijos geografijos, geodezijos veikalų. Abbado Claudio Klaudijus Abadas m. Milanas, italų dirigentas, pianistas. Baigė Verdi konservatoriją Milane.

Tobulinosi Vienoje pas H. Mitropulo tarpt, konkursų laureatas. La Scala teatro dirigentas, m. Vienos operos ir baleto teatro muzikos direktorius.

Berlyno filharmonijos simf. Originaliai interpretuoja klasikines italų operas ir šiuolaikinę muziką. Salerno - m. Milanas, italų filosofas egzistencialistas, filos. Nuo Turino universiteto profesorius. Pažiūros artimos M. Heideggeriui, kalba Jaspersui. Filosofijos žodynas Dizionario di filosofiųEgzistencijos struktūra La struttura dell'esistenza m.

Pozityvusis egzistencializmas Esistenzialismo pasiuvo m. Nagrinėjo laisvės ir pasirinkimo, likimo ir mirties problemas. Kūrė vad. Manė, kad reikia žvelgti ne anapus savęs, o į save.

Pasak A, žmogaus egzistencija yra tik santykis su būtimi, judėjimas būties link daugiau negu niekis, bet mažiau negu būtis. Būti A apibūdino kaip privalomybę arba vertybe, kuri nėra duotybė t. Būtis žmogui duota kaip galimybė, kurią gali laisvai priimti arba atmesti, todėl yra už ją atsakingas. A turėjo įtakos hermeneutikos plėtotei Italijoje Turino mokykla, G. Vattimo, L. Taher - m. Alžyras, Alžyro valstybės veikėjas. Atgavus nepriklausomybę Nac.

Nepritardamas NIF ir vyriausybės pasirinktai vienpartinei valdymo sistemai iš polit. Parašė kn. Panipat - m. Bombėjus, indų kino režisierius, scenaristas, žurnalistas. Nuo polit. Kūrė indiškojo soc. Pirmajame filme Žemės vaikai m. Pagal savo scenarijus sukūrė filmų: Gangą m. Neorealistinis filmas Tūkstantis naktų akmeniniame guolyje m. Parašė scenarijų Valkata ; Ponas ir kt. Iš pradžių priešinosi sūnėno skleidžiamai religijai.

Islamo šalininku tapo musulmonams užėmus Meką m. Abasidų dinastijos protėvis. Abbe Ernst Ernstas Abė m. Eisenach - m. Jena, vokiečių fizikas. Jenos universiteto profesorius -observatorijos direktorius. Zeissu, vėliau tapo jo partneriu ir vadovavo optikos dirbtuvėms. Svarbiausi darbai iš optikos teorijos suformulavo Abbe's sinusų sąlygą, sukūrė vaizdo sudarymo mikroskopu teoriją ir optinių prietaisų kūrimo.

Sukūrė quaternary pažintys metodai ppt mikroskopą, Abbe's refraktometrą, achromatinį objektyvą, Abbe's kondensorių ir kitų optiniu prietaisų. Patobulino interferencinį Fizeau metodą m.

A iniciatyva Jenoje įsteigta optinio stiklo gamykla Schott ttnd Genossen. Dubline susijungus Airių lit. Yeatsas, I. Gregory ir aktoriai broliai W. Gregory, J. Synge'o kūrinius. Airių sukilimo metu m. A buvo uždarytas. Nuo rengė vaidinimus ir airių kalba. Naujas pastatas past. Žymiausi režisieriai: J. DoVling, T.

MacAnna, L. Robinsonas, A. Simpsonas, kviestiniai H. Huntas, M. Aktoriai: S. Allgood, B. Fitzgeraldas, C. Cusackas, S. McKenna, R. Mooney, A. Mažų laivų andriejus ir andrea realaus pasaulio dc dar pažintys. Mašinų gamyba, elektrotechnikos, maisto, tekstilės pramonė. Varpinė XIII a. A gyvenvietė žinoma nuo III a. Nuo - miestas. Nuo XV a. Per Antrąjį pasaulinį karą A centras buvo labai sugriautas. Abbeville'io kultūra Abvilio kultūraankstyvojo paleolito archeologinė kultūra.

Pavadinta pagal Abbeville'io miestą Prancūzija. Datuojama Mindelio ledyniniu laikotarpiu prieš tūkst. Kartais A laikoma Acheulio Ašelio kultūros ankstyvuoju periodu arba ikiašclinio rankinio kirtiklio ankstyvuoju gamybos laikotarpiu.

Kirtikliai grubūs, naudoti pjauti, kirsti, skaldyti, kaip ginklas, andriejus ir andrea realaus pasaulio dc dar pažintys pat naudota medinės ietys, kauliniai, raginiai ir titnaginiai Įrankiai. Žmonės vertėsi medžiokle, rinko augalinį maistą. Abbeville'io kultūros žmogus vadinamas Homo erectus. Wilton N. Hampšyro valstija - m.

Welcome to Scribd!

Riverdale Merilando valstijaJAV astrofizikas. JAV nacionalinės mokslų akademijos narys. Nuo tyrė Saulės spinduliavimo kintamumą, atrado jo Įtaką Žemės klimatui m. Išmatavo Saulės konstantą. Sukonstravo prietaisų Saulės spinduliuote! Abbott Berenice Berenaisė Abot m. Springfield Ohajo valstija - m. Monson Meino valstijaJAV fotografė. Guggenheimo, J.

Joyce'o, L. Šteino, J. Atget ir kt. Po fot. Atget mirties išsaugojo jo archyvą. Sukūrė Niujorko daugiausia architektūros dokumentinių fotografijų ciklų; kn. Gyvena Abchazijoje žm. Rusijoje m. Iš viso apie m. Kalba abchazų kalba.

Tikintieji daugiausia musulmonai sunitai, yra stačiatikių. Skiriamos gudautų, abžujų ir samurzakanų etn. A -viena pirmųjų rašytiniuose šaltiniuose asirų, vėliau senovės graikų ir romėnų minimų prie Juodosios jūros gyvenančių tautų. Po sukilimo Rl valdžia apie maždaug puse A deportavo į Turkiją. Šiaurėje ribojasi su Rusija, pietuose - su Gruzijos Svanetijos ir Megrelijos sritimis.

Plotas km. Kalba abchazų. Sostinė - Suchumi 62 gyv. Šiaurės dalyje driekiasi D. Kaukazo p. Kalnuose daug ledynų. Yra Anakopo 3,3 km ilgio ir Abrskilos urvai.

Pakrantė mažai vingiuota, daug paplūdimių. Klimatas pajūryje subtropinis, šiltas ir drėgnas, kalnuose -vidutinis ir šaltas. Sausio vidutinė temperatūra pajūryje °C, kalnuose nuo 2 iki -2 "C, liepos pajūryje °C, kalnuose °C; žemumose per metus iškrinta mm kritulių, kalnuose mm. Dirvožemiai subtropiniai jauriniai, kalnų rudžemiai, pasitaiko raudonžemių ir geltonžemių. Pakrantėse -vešlūs subtropiniai plačialapių ąžuolai, skroblai, kaštonai miškai.

Kalnuose vyrauja bukai, kėniai ir eglės. Aukštikalnėse — alpinės pievos. Miškuose yra šernų, lūšių, stirnų, tauriųjų elnių, aukštikalnėse - Kubanės ožių, kaukazinių tetervinų, žemumose - šakalų, upėse ir andriejus ir andrea realaus pasaulio dc dar pažintys - upėtakių, lašišų, starkių, karpių. Gumistos, Picundos ir Ricos rezervatai.

Adapazan m. Stambulas, turkų rašytojas.

Gyventojų skaičius dėl m. Tankiausiai gyvenama pajūryje. Per karą daug gruzinų iš A pasitraukė; į Gruziją atvyko apie pabėgėlių. A -agrarinė šalis. Auginama tabakas Šiaurės vakarų ir vid. Veisiama galvijai, kiaulės, avys, ožkos.

Yra geležies, gyvsidabrio rūdos, barito telkinių. Tkvarčeli kasamos akmens anglys. Maisto arbatos, tabako, vyno, eterinių aliejų, mėsos, pieno, žuvų konservųlengvoji odos ir avalynės, šilkinių audiniųStatybinių medžiagų, medžio apdirbimo, mašinų gamybos pramonė. Dauguma pram. Transporto svarb. Suchumi jūrų ir oro uostai. A teritorijoje žmonės apsigyveno 3 tūkstantmetyje p.

Jie vertėsi žemdirbyste, gyvulininkyste, amatais, apdorojo varį, žalvarį, vėliau geležį. VII- VI a. Nuo 1 tūkstantmečio p. A priklausė Kolchidės karalystei. A priklausė Lazikos valstybei. IV- VI a. VIII a. A valdovas Leonas II išvadavo V. Gruziją abchazų, megrelų ir svanų žemes iš Bizantijos valdžios ir sukūrė Abchazijos karalyste. XVI a. A prisijungė Rusija.

Dalis abchazų pasitraukė į Turkiją. Žlugus RI m. Nuo Gruzijos SSR auton. Per Antrąjį pasaulinį karą Vokietijos kariuomenė trumpam užėmė A dalį.

Yrant SSRS A vadovybė pasinaudojo Gruzijos ir Rusijos nesutarimais ir paskelbė šalies nepriklausomybę jos nepripažino nė viena valstybė.

Rusijos kariškių remiama A m. Albinas Visockis abchazų ir adygejų kalbos, t kaukaziečių kalbų Šiaurės vakarų grupė. ABC kariuomenė, Vokietijos kar. A uždavinys - po masinio naikinimo ginklo panaudojimo vykdyti f biologinę žvalgybą bei t radiacinį ir cheminę žvalgybą, specialiai švarinti karius bei jų aprangą, ginkluotę, kovos techniką ir kt.

ABC šalys, maždaug nuo vartojamas trijų P. Amerikos didž. Hier entsprechen sich semantisch poln. Es dient hier eher dazu, den Sachverhalt etwas genauer zu beschreiben.

Denn es geht ja nicht nur darum, auf das Kochen unter Verwendung von Flüssigkeiten zu verzichten, sondern auf jegliche Nahrungszubereitung. Die semantische Interpretation der Doppelungen zeigt, dass das Andriejus ir andrea realaus pasaulio dc dar pažintys der jeweiligen Glieder zueinander mit dem linguistischen Begriff der Synonymie nur sehr unzureichend erfasst werden kann.

Die bislang einzige Untersuchung zu Doppelungen in der altlitauischen Literatur ist der eingangs erwähnte Aufsatz von Kruopas zu Daukšas Katechismusübersetzung. Kruopas 38 versäumt es zwar nicht darauf hinzuweisen, dass dergestalte lexikalische Variation auch anderen altlitauischen Spachdenkmälern nicht fremd ist, und Lebedys 39 überlegt, ob nicht Daukša fremdsprachigen Vorbildern gefolgt sein könnte.

andriejus ir andrea realaus pasaulio dc dar pažintys

Die Varianten werden letztlich aber doch als Ausdruck des Bemühens um Bereicherung der Lexik der altlitauischen Schriftsprache gewertet und Daukšas Doppelungen als Resultat seiner nicht immer ganz erfolgreichen Suche nach der richtigen Übersetzungsentsprechung beschrieben. Gliederungspunkte für die semantische Beschreibung sind die jeweiligen Verhältnisse zwischen den Einheiten referentielle und nicht-referentielle Beziehungensemantische Klassen von Appositionen zu vergleichen sind oben Pahta, Nevanlinnain 2.

Doppelungen 27 leitet aus der Katechismusübersetzung ausdrücklich Bestrebungen Daukšas ab, kurti, ugdyti ir turtinti literatūrinę kalbą Sowohl der Übersetzungscharakter von Daukšas Werken als auch literatursprachliche Ambitionen mögen in Einzelfällen die Verwendung von Doppelungen befördert haben. Eine Ausweitung der Materialbasis liefert jedoch Anzeichen dafür, dass der Schwerpunkt der Erklärung des Phänomens auf einem anderen Gebiet zu suchen ist, dem auch Lebedys eine mögliche Rolle zugesteht: 42 dem stilistischen Usus des Jahrhunderts, der gelehrten Gestaltung mündlicher und schriftlicher Rede und dem ästhetischen Empfinden schöner Sprache in der Epoche der Renaissance Erweiterung der Materialbasis.

Hier kann auf Stellen in Predigttexten aus Wujeks Postille zurückgegriffen werden, die Übersetzungen lateinischer Quellen sind, wie z.

Tay tad [ Zur Illustration bieten sich polnische und deutsche Originaltexte des Jahrhunderts an. Die ersten beiden Beispiele stammen aus Wujeks Vorrede in W 3 : 50 byli ſtro mi y opiekuny Kośćiołá práwego W 3 [6] 24 sie waren Wächter und Beschützer der wahren Kirche ; 51 Postyllę [ Für diese Kategorie ist die Materialbasis sehr klein. Hier kann bislang überhaupt nur ein Kandidat für eine mögliche Doppelung beigebracht werden.

Die angeführten Beispiele aus litauischen, polnischen, deutschen und lateinischen Texten zeigen, dass sich die Erscheinung der Doppelung weder auf bestimmte Autoren noch bestimmte Sprachen einengen lässt und auch kein ausschließliches Charakteristikum von Übersetzungstexten ist Synonymie als Stilfigur der Renaissancerhetorik.

Projektą vykdo Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vertimo studijų katedra.

In der im Wesentlichen an englischen Texten verschiedener Autoren orientierten Untersuchung dokumentiert sie nicht nur die Allgegenwärtigkeit des Stilmittels im Jahrhundert, sondern geht auch der Quelle, Verbreitung und inhaltlichen Charakteristika dieser Redefigur auf den Grund.

Zunächst führt sie in Anlehnung andriejus ir andrea realaus pasaulio dc dar pažintys Henry Peachams The Garden of Eloquence aus, dass synonymia occurs when we iterate one thing divers tymes in different words. At its simplest sometimes called synonymia simplexit takes the form of synonymous words arranged in doublets, such as Peacham s own variation and change, or in longer sequences, such as woes, cares, sorrows, troubles, calamities, vexations, and miseries Die lexikalische Variation ist nur die elementarste Ausdrucksform der Figur, die durchaus komplexere Muster aufweisen kann und als semantische Wiederholung 45 Die Anzahl könnte unschwer erhöht werden, wenn sich die Predigttexte in Bretkes Postille BrP als litauische Originalschöpfungen erwiesen, vgl.

Zum einen ist die Bezugnahme auf bedeutende Theologen atidarykite pažinčių programą ein Merkmal der Textkonstitution auch für Predigten in Wujeks Pos tille n konnten außerhalb der vollständig übersetzten Texte Übernahmen aus Postillenvorlagen nachgewiesen werden Kolbuszewskimit Anm.

Zum anderen bezeichnet Bretke selbst sein Werk als hanc Euangeliorum explicat[i]onem ex clarißimorum Theologorum commentariis deſumptam BrP I [V] 1 3, vgl. Kolbuszewski It occurs when a reader decides to interpret a sequence of words or phrases as a self-iteration Das Stilmittel als solches war natürlich bereits in der antiken Rhetorik bekannt 49 Alternativtermini zu Synonymia sind Interpretatio oder Paraphrasis 50, und auch die mittelalterliche Rhetorik machte regen Gebrauch von der Stilfigur, wie Pizzorusso 51 mit reichhaltigem Material aus lateinischen Texten des Jahrhunderts aufzeigen kann.

Die Blütezeit der Synonymie war aber das Zeitalter der Renaissance, bevor sie im Jahrhundert zu einem Merkmal schlechten Stils herabsank und mit monotoner Wiederholung TautologieRedundanz Pleonasmus und Langatmigkeit Makrologie assoziiert wurde.

Jahrhundert verknüpft Adamson mit der zentralen Stellung der Rhetorik in der humanistischen Bildung und im Schulunterricht der Renaissancezeit 53 und führt ihre Dominanz letztlich auf das maßgebliche Lehrbuch dieser Zeit zurück, Erasmus von Rotterdams De duplici copia verborum ac rerum commentarii duo, meist einfach De copia genannt. Lausberg, Lausbergs Bestimmung der Synonymia als Rhetorikfigur macht auch deutlich, dass lexikalische Synonymie in der Linguistik viel enger gefasst wird als in der Rhetorik: Die Synonymität der gebrauchten Wörter zeigt also durchaus nicht eine völlige semantisch überflüssige Deckung der Wortinhalte, sondern schließt semantische Unterschiede ein, deren Betonung vom Sprecher gewollt sein kann und die sich in allen Wiederholungsweisen fast immer in der Absicht der Ausdruckssteigerung [ ] äußern, die sich in der Rolle von Synonymen auch der Tropen [ ] wegen deren affektsteigernder Wirkung bedient.

Der semantische Unterschied der Synonyme kann in überbietender Weise auch selbst so gesteigert werden, daß er zur aufzählenden Koordination oder zum gewollten Gegensatz oder zur gewollten chaotischen Beziehungslosigkeit wird Lausberg, Dies zeigt, dass die Stilfigur Synonymie nicht nur lexikalische Bedeutungsgleichheit 2.

Kennedy Der volle Titel der Erstedition von das Buch wurde schon zu Lebzeiten des Erasmus wenigstens dreimal revidiert und erweitert Sloanelautet D. Erasmi Roterodami de duplici Copia rerum ac verborum commentarii duo. Venundantur in aedibus Ascensianis nach King, Rix[2], vgl. Zur Bedeutung als Rhetoriklehrbuch sind auch Bauerund Callahanzu vergleichen.

Bereitsdem Todesjahr des Erasmus, waren mindestens 85 Editionen erschienen Aufstellung bei Rix, im gesamten Jahrhundert gut Rix; King, Rix[2]. Doppelungen 31 Rhetoriklehrbüchern, der Rhetorica ad Herennium und Quintilians Institutio, doch er andriejus ir andrea realaus pasaulio dc dar pažintys weder ihrer Systematik noch der traditionellen Klassifizierung der Stilfiguren.

Ziel des Lehrwerks war das Training guten Lateins im Gegensatz zum mittelalterlichen, barbarischen Latein. Erasmus wollte zu diesem Zweck einen Thesaurus zur Verfügung stellen copia bedeutet schließlich primär Vorrat, Hülle und Fülle, Reichhaltigkeit 58 und steht in der lateinischen Dichtung für die Göttin des Überflusses 59, der für größere Sicherheit im schriftlichen und mündlichen Umgang mit der Fremdsprache Latein sorgen und es dem Lateinschüler ermöglichen sollte, den passenden Ausdruck im jeweiligen semantischen, stilistischen oder soziolinguistischen Kontext zu finden.

Es handelt sich also um ein praktisches Unterrichtswerk, dessen didaktische Ausrichtung sich nicht zuletzt durch die Vielzahl von Beispielen bemerkbar macht.

Nukreipimus čia:

Als Inbegriff nahezu unbegrenzten Variantenreichtums gelten die in der Sekundärliteratur allenthalben erwähnten Variationen des Beispielsatzes Tuæ literæ me magnopere delectarunt und die Spielarten des Satzes Semper dum viuam, tui meminero.

Diese Entwicklung geht in wenigstens zwei Gesichtspunkten über die ursprüngliche Intention von De copia hinaus.

Zum einen drängt sie den von Erasmus unterstrichenen didaktischen Aspekt in den Hintergrund und re etabliert Synonymie als lebendige Redefigur. Lebedys schreibt das fons et origo -Zitat Erasmus von Rotterdam selbst zu Lebedys. Es handelt sich aber auch hier um Veltkirchius Kommentar, wie aus der zugehörigen Literaturangabe in Anm. KennedyCallahanZitiert von Fol.

Die Titelsuche in dem bereits in Anm. Think Culture liefert über 60 Treffer. And rhetors place this type among the ornaments of speech and call it interpretatio. I think it should be used as an exercise rather than in a speech King, Rix[24]; Hervorhebung von W. Parente[m] necaſti, patre[m] occidiſti, progenitore[m] trucidaſti.

Q[uo]d genus rhetores inter or[ati]onis decora refer[un]t, voca[n]tque interp[re]tatione[m]. Ego magis arbitror ad exercitatione[m] adhibe[n]du[m] eſſe, atque ad or[ati]one[m] DC 1, 8r 3 6. Denn bereits in De copia lassen sich zahlreiche Hinweise auf den ästhetischen Aspekt der Synonymie finden, die in Peachams Rhetorik von ausdrücklich mit schmückender Kleidung verglichen wird: Ebenso wie prunkvolle Garderobe für Reichtum und Glanz stehe, sei die sprachliche Variation ein Anzeichen von zur Schau gestellter Kunstfertigkeit.

Auch wenn bereits Autoren des Jahrhunderts vor Übertreibungen gewarnt haben, könnte die immer weitergehende Durchdringung der Renaissanceliteratur mit diesem letztlich als schulmeisterlich empfundenen Stilmittel zu der oben erwähnten negativen Bewertung im Erasmus Traktat De copia war im Jahrhundert eines der maßgeblichen Rhetoriklehrbücher. Zusammen mit dem Kommentar andriejus ir andrea realaus pasaulio dc dar pažintys Feldkirchener Magisters Johannes Bernhardigenannt Velcurio [ ], erfreute es sich nicht nur in lutherischen Gelehrtenschulen, sondern auch im katholischen Köln und im kalvinistischen Heidelberg großer Popularität Die zahlreichen Auflagen des Lehrbuchs De copia, 66 die weite Verbreitung dieses und anderer Lehrwerke für den Rhetorikunterricht 67 sowie der feste Platz azijos pažintys chicago il Rhetorik in allen Curricula Westeuropas im Jahrhundert 68 lassen es als sicher erscheinen, dass die gelehrten Stilfiguren und damit auch die hier thematisierte Synonymie zu einem gängigen Ausdrucksmittel lateinischer wie volkssprachlicher literarischer Produktion geworden waren.

Mit der Ausbreitung des Humanismus nach Osteuropa kam durch das Einfallstor Krakau 69 insbesondere Polen in einen frühen und intensiven Kontakt mit der Literatur der Humanisten und mit Erasmus von Rotterdam. Dieser pflegte zahlreiche persönliche Kontakte zu polnischen Gelehrten und Geistlichen, 70 seine Werke waren in Polen weit verbreitet, wurden teilweise übersetzt und neu aufgelegt, 71 seine Rhetoriklehre fand Eingang in das Curriculum der Jagiellonenuniversität in Krakau.

Doppelungen 33 Begeisterung für Erasmus war in Polen so groß, dass auch von Erasmianismus oder Erasmuskult gesprochen wird, 73 der weit über das Jahrhundert hinausreichte. Die häufige Verwendung von Doppelungen durch Daukša wurde in der Fachliteratur drei möglichen Antriebsgründen zugeschrieben: einer bewussten Bereicherung der Lexik im Bestreben, eine litauische Literatursprache zu schaffen, dem Ausdruck einer gewissen Unsicherheit, mit nur einem Wort das richtige Übersetzungsäquivalent zu treffen und der Anwendung einer gebräuchlichen Stilfigur der Renaissancerhetorik.

Für alle drei Erklärungsmöglichkeiten lassen sich Anhaltspunkte finden. So könnte die im polnischen Vorwort der Postille gegebene leidenschaftliche Begründung Daukšas für die Notwendigkeit der Übersetzung des Werks in das Litauische als Anzeichen für literatursprachliche Ambitionen gewertet werden. Für das Ringen um die passende Übersetzung spricht neben dem auf den gesamten Postillentext bezogenen häufigen Variantenreichtum in der Wiedergabe ein und desselben polnischen Lexems auch das gelegentliche Anführen alternativer 73 ZiomekArbeiten zu Humanismus in Osteuropa und zum Einfluss des Erasmus auf Polen sind Legion.